Nieuws

Eerstelijnszorg voor jongeren met psychische problemen

Gepubliceerd
6 mei 2022
Jonge patiënten met psychische problematiek komen steeds vaker terecht in de eerste lijn. Kwalitatief onderzoek naar hun ervaringen met eerstelijnszorg en naar hun wensen laat zien waar deze jongeren behoefte aan hebben: continuïteit, empathie, het serieus nemen van hun problematiek en voldoende consulttijd. Kunnen huisartsen dit bieden?
0 reacties

De auteurs van een systematisch literatuuronderzoek deden een uitgebreide search naar ervaringen en wensen van jongeren (12 tot 25 jaar) op het gebied van hulpverlening voor psychische problematiek in de eerste lijn. Zij includeerden 7 onderzoeken van goede kwaliteit en die omvatten 1823 jongeren uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Ierland en Canada met diverse psychische diagnosen.

Uit de narratieve synthese van deze artikelen kwamen 4 belangrijke thema’s naar voren en enkele barrières voor goede hulpverlening. Centraal staat dat jongeren het belangrijk vinden om een vertrouwensband te hebben met hun huisarts door een langer durende relatie en continuïteit van zorg. Andere belangrijke thema’s waren empathie, het gevoel serieus genomen te worden en voldoende tijd. Om gevoelige onderwerpen te durven aansnijden, wilden patiënten geen gehaast gevoel krijgen. Eerdere negatieve ervaringen bij de huisarts en het snel voorschrijven van medicatie zonder alternatieven te bespreken belemmerden het vragen om hulp.

Op het moment dat jongeren volwassen worden, verwijst de tweedelijns jeugd-ggz hen voor verdere zorg en begeleiding vaak terug naar de huisarts. En dat terwijl veel psychische problematiek juist tot ontwikkeling komt in de jongvolwassen leeftijd. Het is daarom goed als huisartsen zich bewust zijn van de bovengenoemde ervaringen en wensen voor een optimale hulpverlening aan deze groep. Empathie, tijd en continuïteit van zorg zijn dan belangrijk. Kunt u dit als huisarts of praktijkondersteuner bieden?

Literatuur

  • Appleton R, et al. Perspectives of young people who access support for mental health in primary care: a systematic review of their experiences and needs. Br J Gen Pract 2022;72:e161-e167.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen