Nieuws

Eerstelijnszorg voor jongeren met psychische problemen

Date
6 mei 2022
Jonge patiënten met psychische problematiek komen steeds vaker terecht in de eerste lijn. Kwalitatief onderzoek naar hun ervaringen met eerstelijnszorg en naar hun wensen laat zien waar deze jongeren behoefte aan hebben: continuïteit, empathie, het serieus nemen van hun problematiek en voldoende consulttijd. Kunnen huisartsen dit bieden?