Nieuws

Eetstoornissen en overgewicht

Gepubliceerd
10 februari 2009

Dit boek beschrijft op een heldere en overzichtelijke manier waar mensen met een eetstoornis terechtkunnen voor behandeling en wat die vormen van behandeling inhouden. Het eerste deel van dit boek beschrijft de kenmerken van eetstoornissen als anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornissen en gaat in op de kenmerken van obesitas. Vervolgens gaat de auteur in op de gevolgen en de mogelijke oorzaken van deze eetstoornissen. Het belangrijkste deel van dit boek betreft de voorlichting over behandeling. De auteur beschrijft wat ambulante behandeling inhoudt en welke therapie daarbij gegeven wordt, en geeft kort en bondig informatie over de kenmerken en de voor- en nadelen van voedingsmanagement, individuele psychotherapie, cliëntgerichte therapie, psychodynamische therapie, cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie, systeemtherapie, haptonomie, hypnose, zelfhulp en internettherapie. Ook beschrijft hij onder welke condities bij ernstige eetstoornis opname gewenst is in een kliniek voor eetstoornissen, of een algemeen ziekenhuis. Bloks gaat in op de vraag of medicijnen kunnen helpen in de behandeling van eetstoornissen en welke medicijnen daarbij gewenst zijn. Het derde deel van dit boek gaat over de vraag hoe de eetstoornis onder controle kan worden gehouden en hoe de omgeving daarbij steun kan bieden. In tegenstelling tot de meeste andere boeken over eetstoornissen gaat dit boek ook in op eetbuistoornissen en obesitas. Echter mensen die alleen informatie zoeken over eetbuistoornissen of obesitas vinden slechts een beperkte hoeveelheid informatie hierover. Ook voor andere doelgroepen (patiënten, ouders, en partners, hulpverleners en docenten) geldt dit. Het merendeel van de informatie is geschreven voor de eetstoornispatiënten zelf. Toch kunnen huisartsen in dit boek handzame informatie vinden over de diverse behandelingsvormen voor eetstoornissen en deze informatie gebruiken wanneer zij patiënten doorverwijzen voor meer gespecialiseerde behandeling. Wie als huisarts geïnteresseerd is in de wetenschappelijke evidentie van de aanbevelingen die in dit boek gedaan worden, kan daarnaast terecht bij de Multidisciplinaire Richtlijn Eetstoornissen (CBO, Trimbos, 2006) of het Handboek eetstoornissen (De Tijdstroom, Utrecht 2008). Deze naslagwerken hebben als belangrijke bron gefunctioneerd bij deze handzame wegwijzer in de behandeling van Hans Bloks, die als klinisch psycholoog en psychotherapeut werkzaam is bij het Centrum Eetstoornissen Ursula.

Greta Noordenbos

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen