Nieuws

Effectiviteit van triage door huisartsen

Gepubliceerd
15 augustus 2016

Telefonische triage op de huisartsenpost wordt in Nederland uitgevoerd met een triage- standaard door daarvoor opgeleide triage-assistenten. In Denemarken wordt dit zonder triage-standaard gedaan door huisartsen. Uit onderzoek blijkt dat zij 59% van de contacten telefonisch afhandelen en dat deze triage in 93% van de consulten adequaat is.

In een Deense studie werden van 2010 tot 2011 tijdens diensten van huisartsen (n = 385) vragen gesteld over hun consulten (n = 21.444). Tijdens deze diensten werden alle telefonische contacten door huisartsen getrieerd (triage-huisartsen). Deze besloten om een contact telefonisch af te handelen, te verwijzen naar het ziekenhuis, of tot een face-to-faceconsult op de huisartsenpost dan wel visite door een collega-huisarts.

De huisartsen die een consult of visite uitvoerden, beoordeelden de adequaatheid van de triage door de collega-huisarts. Ook werden contacten die telefonisch werden afgehandeld vergeleken met contacten die een fysiek consult of visite opleverden. In totaal werd 59% van de contacten telefonisch afgehandeld door de triage-huisartsen. Patiënten in deze telefonische consulten waren jonger en hadden vaker kortdurende klachten. Slechts 7% van de consulten of visites werd door de collega-huisartsen beoordeeld als niet adequaat. Deze consulten hadden volgens hen met een telefonisch consult kunnen worden afgehandeld. Bij triage-huisartsen die vaker dan 50 keer per jaar dienst deden, was de kans op een dergelijke niet adequate triage 40% lager dan bij huisartsen die 0 tot 29 diensten per jaar deden (relatief risico 0.61 (95%-BI 0,7-0,79)).

Dit onderzoek laat zien dat Deense triage-huisartsen de meerderheid (59%) van de contacten telefonisch afhandelen. In Nederland handelen de triage-assistenten op de huisartsenpost 40% van de contacten telefonisch af. Helaas werd niet onderzocht of de triage door de huisartsen veilig was. Uitkomsten van de telefonisch afgehandelde consulten werden immers niet vastgelegd. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of de triage effectiever kan door huisartsen eerder in het proces in te zetten.  

Huibers L, et al. Telephone triage by GPs in out-of-hours primary care in Denmark: a prospective observational study of efficiency and relevance. Br J Gen Pract, 2016 July 19.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.