Nieuws

Eigen dokter, minder verwijzingen

Gepubliceerd
1 november 2018
Continuïteit van zorg is een belangrijk kenmerk van onze huisartsenzorg en een thema in onze discussie over de toekomst. Nederlandse onderzoekers gingen na wat de samenhang is tussen persoonlijke continuïteit en verwijzingen naar de tweede lijn. Deze relatie bleek aanwezig, maar was niet even sterk voor alle specialismen.
0 reacties

Samenvatting

Continuïteit van zorg is een belangrijk kenmerk van onze huisartsenzorg en een thema in onze discussie over de toekomst. Nederlandse onderzoekers gingen na wat de samenhang is tussen persoonlijke continuïteit en verwijzingen naar de tweede lijn. Deze relatie bleek aanwezig, maar was niet even sterk voor alle specialismen.

In een retrospectief cohortonderzoek in het registratienetwerk in Groningen (17 huisartsen met 30.000 patiënten die een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking vertegenwoordigen) werden mensen geselecteerd die in 2 jaar tijd minstens 2 persoonlijke contacten hadden met een huisarts. Vervolgens bekeken de onderzoekers hoe vaak zij (1) contact hadden met een huisarts, (2) contact hadden met hun eigen huisarts en (3) hoe vaak zij werden verwezen. De onderzoekers definieerden continuïteit als ‘aanwezig’ als er alleen contact was geweest met de eigen huisarts, en als ‘afwezig’ als er ook contact was geweest met een andere huisarts.

Continuïteit van zorg bleek duidelijk samen te hangen met het aantal verwijzingen, met een verschil van 20% ten opzichte van de patiënten die meerdere huisartsen zagen. Interessant is dat andere patiëntkenmerken (zoals aantal consulten, geslacht en leeftijd) minder samenhang vertoonden met het aantal verwijzingen. Het totaal aantal verwijzingen was minder bij continuïteit van zorg, maar niet voor alle specialismen. Voor maag-darm-leverziekten, oogheelkunde en ggz bleek sprake van een groter aantal verwijzingen. Voor kindergeneeskunde was dit juist lager.

Dit onderzoek laat overtuigende cijfers zien en het zou interessant zijn om over een langere periode te kijken. Het vertrouwen tussen huisarts en patiënt heeft intuïtief meer tijd nodig dan enkele jaren en het werkelijke effect is mogelijk groter. Vanuit het oogpunt van de kwaliteit en kosten blijft continuïteit een belangrijke thema voor de huisartsenzorg.

Literatuur

  • Olthof M, et al. Continuity of care and referral rate: challenges for the future of health care. Fam Pract 2018 May 30. DOI: 10.1093/fampra/cmy048 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen