Wetenschap

Is elke huilbaby een excessieve huiler? Een oriënterend onderzoek

Gepubliceerd
10 januari 2000

Samenvatting

Vraagstelling Hoe lang huilen zuigelingen in de leeftijd van 0-5 maanden, hoe vaak worden zuigelingen door de ouders ervaren als huilbaby, en huilen deze zuigelingen inderdaad langer? Welke factoren kunnen het ervaren als huilbaby of het lang huilen verklaren?
Methode: Ten behoeve van een exploratief verklarend onderzoek werden via zes consultatiebureaus ouders van 143 zuigelingen van 0-5 maanden geworven. Deze ouders vulden een vragenlijst in, en hielden gedurende een week een 'huildagboek' bij.
Resultaten: Gemiddeld huilden de onderzochte zuigelingen 48 minuten per etmaal (SD 37 min.). Drie baby's werden ervaren als huilbaby en zeven als mogelijke huilbaby. De als huilbaby ervaren zuigelingen huilden gemiddeld 89 minuten per etmaal, de zuigelingen die niet als huilbaby werden ervaren 45 minuten. Kinderen die in de couveuse hadden gelegen of van moeders die geen werkzaamheden buitenshuis verrichten, werden significant vaker ervaren als huilbaby, maar huilden niet aantoonbaar langer. De ouders van als huilbaby ervaren zuigelingen bezochten vaker met hun kind het spreekuur van de huisarts.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen