Nieuws

Empathie vergroot de werkvoldoening

Gepubliceerd
10 april 2015

Empathie verbetert de arts-patiëntcommunicatie en vergroot de werkvoldoening van huisartsen. De verwachting is dat langere consultduur, kleinere praktijken, betere triage, intervisie en erkenning van het belang van empathie door zorgverzekeraars, zorgen voor meer gebruik van empathie in de spreekkamer.

Uit eerder empirisch onderzoek is gebleken dat empathie een effectief instrument is als het gaat over patiënttevredenheid, het verkrijgen van gedetailleerde informatie over symptomen en ongerustheid en over therapietrouw. Empathie zorgt ervoor dat patiënten een betere kwaliteit van zorg ervaren. Volgens de literatuur wordt empathie in de spreekkamer bedreigt door de opkomst van technologie, biomedisch georiënteerde zorg, kwaliteitsindicatoren, bureaucratie, medische consumptie en de computer.

Frans Derksen deed kwalitatief onderzoek naar de visie van Nederlandse huisartsen op het gebruik van empathie in de dagelijkse praktijk. Hij interviewde 31 huisartsen die representatief waren voor de Nederlandse huisarts wat betreft leeftijd, geslacht, praktijkorganisatie en lokalisatie van hun praktijk.

De huisartsen omschreven empathie als: respecteren van gedachten en gevoelens van patiënten, gelijkwaardigheid en uiting kunnen geven aan inleven. Het wordt gezien als een verbale en non-verbale vaardigheid. Intervisie is een manier om deze vaardigheid te onderhouden. Zij ervaren dat empathie de kwaliteit van hun consulten verhoogt en de therapietrouw van patiënten verbetert. Fysieke en psychische fitness, het ontbreken van tijdsdruk en een goede praktijkorganisatie dragen bij aan empathie tijdens het consult. Het ontbreken van een gevoel van verbondenheid met de patiënt en het gebruik van richtlijnen belemmeren empathische reflecties. Hun gedeelde visie is dat empathie in de spreekkamer de werkvoldoening van de huisarts vergroot.

De auteurs breken heel idealistisch een lans voor het meer aanleren van empathie zodat de huisarts het als instrument kan gebruiken tijdens het consult.

Een beperking van dit onderzoek is dat er vooral artsen aan deelnamen die affiniteit hebben met het begrip empathie. Het wordt uit dit onderzoek niet duidelijk wanneer empathie overgaat in intimiteit, niet effectief is of ten koste gaat van de kwaliteit van zorg.

Derksen F, et al. Empathy: what does it mean for GPs? A qualitative study. Fam Pract 2015;32:94-100.

Reacties (1)

Paul (niet gecontroleerd) 24 november 2015

Een fijne conclusie, dunkt me, maar m.i. kan dit onderwerp opengetrokken worden voor alle dienstverlenende beroepen, die met een probleemstelling te maken hebben. Of is het inderdaad zo dat huisartsen als,doelgroep al te gering empathisch gedrag vertonen? Interessant zou het zijn om daarvan de oorzaken na te gaan.