Nieuws

En vijandigheid is niet gezond

Gepubliceerd
10 december 2004

Een vijandige levensinstelling ( hostility) gaat gepaard met negatieve gezondheidsuitkomsten. Dat blijkt uit recent onderzoek en wel voor de hardste aller uitkomstmaten: sterfte. Kenmerken van hostility zijn onder andere: negatieve opvattingen over kwaliteiten van anderen (cynisme); de verdenking dat anderen kwaad in de zin hebben ( hostile attribution); het hebben van negatieve gevoelens over interpersoonlijke relaties ( hostile affect) en de neiging om agressief te reageren bij problemen ( aggressive responding). De onderzoekers bepaalden de mate van hostility aan het begin van het onderzoek bij 936 patiënten met hartklachten, voornamelijk mannen van gemiddeld 51 jaar oud. Deze patiënten hadden bij hartkatheterisatie vernauwingen van minder dan 75%. Bovendien hadden ze geen instabiele angina pectoris. Na een gemiddelde follow-up van bijna 15 jaar bleek dat er een relatie was tussen vijandigheid en cardiovasculaire mortaliteit: hoe hoger de score op de hostility-schaal, hoe hoger de sterfte. Weergegeven als hazard ratio was het risico 1,33 met een p-waarde van 0,009. De hier gepresenteerde verklaringen zijn: excessieve en herhaalde activatie van het sympathische zenuwstelsel en verminderde therapietrouw. (PL)

Literatuur

  • 0.Boyle S, et al. Hostility as a predictor of survival in patients with coronary artery disease. Psychosomatic Med 2004;66:629-32.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen