Nieuws

Erelidmaatschap

Gepubliceerd
20 mei 2001

Tijdens het 7e jaarlijkse congres van de Italian Academy of Family Physicians (Dipartimento Italiana di Medicina di Famiglia) in maart j.l. is prof.dr. Chris van Weel onderscheiden met het Honorary International Membership. De redenen voor deze onderscheiding zijn de inspanningen van Van Weel om de Italiaanse huisartsgeneeskunde internationaal een duidelijker plaats te geven en zijn bemiddeling bij pogingen de verschillende wetenschappelijke verenigingen in Italië tot elkaar te brengen, zodat beroepsgroep zich sterker kan profileren. Dat dit hard nodig is blijkt o.a. uit het feit dat universitaire huisartsgeneeskunde in Italië nog niet bestaat. (PL)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen