Nieuws

Ervaring telt

Gepubliceerd
10 februari 2004

Patiënten hebben betere overlevingskansen bij chirurgen die de betreffende ingreep vaker uitvoeren. Het was al bekend dat patiënten beter af zijn in grotere, meer gespecialiseerde ziekenhuizen als het gaat om postoperatieve mortaliteit. Onbekend was of dit aan de betere outillage van het ziekenhuis lag of aan betere chirurgen. Amerikaanse onderzoekers hebben bij 474.108 patiënten tussen de 65 en 94 jaar, die een cardiovasculaire of oncologische operatie ondergingen, bekeken wat het effect van de ervaring van de chirurg was op de postoperatieve mortaliteit. De postoperatieve mortaliteit was gedefinieerd als overlijden voor ontslag of binnen 30 dagen na de ingreep. De volgende ingrepen zijn onderzocht: coronairybypassoperatie, aortaklepvervanging, carotis endarteriëctomie, electieve abdominale aorta-aneurysma-operatie, pancreasresectie, oesofagectomie, longresectie en cystectomie. De uitkomsten zijn gecorrigeerd voor ziekenhuiskenmerken en patiëntkenmerken. De mortaliteit bij chirurgen die de ingreep weinig uitvoerden, was voor alle ingrepen hoger. De gecorrigeerde odds-ratio's varieerden van 1,24 tot ,61. Volgens de onderzoekers valt er dus wat voor te zeggen om chirurgen zich meer te laten specialiseren. Wij kunnen in sommige gevallen mensen adviseren om toch maar op een ervaren chirurg te wachten. Misschien wel een probleem als je in Oost-Groningen of de Achterhoek werkt. (RD)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen