Nieuws

Espresso als preventie

Gepubliceerd
10 september 2005

Onderzoekers hadden eerder al aangetoond dat matige alcoholconsumptie en pure chocolade de kans op hart- en vaatziekten wat verkleinen. Nu hebben ze een derde genotsmiddel gevonden dat helpt om ziekte te voorkomen. Koffie blijkt de kans op diabetes mellitus te verkleinen. In een goed opgezette meta-analyse vonden ze een dosisresponsrelatie van koffie op het krijgen van diabetes. Het risico om diabetes te krijgen was met ruim 30% verlaagd bij degenen met de hoogste koffieconsumptie ten opzichte van hen die geen of weinig koffie dronken. Behalve hardlopen en afvallen kan de dokter zijn patiënten nu dus ook een goede espresso aanbieden als primaire preventie voor diabetes. We moeten natuurlijk altijd oppassen als we conclusies willen trekken uit observationeel onderzoek. Een aangetoonde dosisresponsrelatie beschouwt men echter in het algemeen als een sterk bewijs voor causale samenhang. Natuurlijk, mensen met een goede gezondheid én een laag risico op diabetes zouden om een of andere nog onbekende reden allemaal meer koffie kunnen drinken, maar in het algemeen gaat een hoge koffieconsumptie samen met een ongezondere leefstijl. Dat is dan ook de reden dat onderzoekers vaak corrigeren voor leefstijlfactoren. Een tweede argument dat pleit voor het bestaan van een causale relatie is het gegeven dat de onderzoekers in dit onderzoek deze relatie vaststelden in allerlei subgroepen. Nog een goed bericht voor Europeanen: gefilterde koffie lijkt een betere bescherming te bieden dan gekookte. Het wachten is nu dus op de eerste echte trial. Die zal er wel niet komen, want dat vergt een lange follow-up bij een grote groep mensen en wie gaat dat betalen? Een sluitende pathofysiologische verklaring zou ook helpen. (HvW)

Literatuur

  • 1.Van Dam R, et al. Coffee Consumption and Risk of Type 2 Diabetes A Systematic Review. JAMA 2005;294:97-104.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen