Nieuws

Ethische dilemma’s bij nieuwe voortplantingstechnieken

Gepubliceerd
10 oktober 2006

Mag reproductieve hulp aan alleenstaande vrouwen met kinderwens geweigerd worden, en op welke gronden? Hoe is het beleid daaromtrent in de Nederlandse IVF-klinieken? En hoe om te gaan met de kinderwens van adipeuze vrouwen met alle risico’s van dien voor haarzelf en voor het (nog niet verwekte) kind? En hoe gaan (niet dove) hulpverleners in een IVF-kliniek om met een doof ouderpaar met kinderwens naar een doof kind? Wie moet de specialistische hulp bij voortplanting betalen? De vragende wensouder(s) of is infertiliteit een zaak die ons allen aangaat en dus vanuit het solidariteitsprincipe collectief gefinancierd behoort te worden? Dit is een kleine selectie van de vele vragen die in dit boek over nieuwe mogelijkheden in de procreatieve hulp aan bod komen. Door het hele boek heen loopt een rode draad: het gegeven dat de wens een genetisch eigen kind te krijgen en te hebben niet alleen op een instinct, een oerbehoefte berust, maar op morele gronden zeer wel verdedigbaar is (De Beaufort). De auteurs analyseren opvattingen over voortplantingstechnieken zowel van leken als van deskundigen. Het beleid in de IVF-klinieken in Nederland blijkt niet in alle gevallen gelijk. Zo worden alleenstaanden in negen van de dertien centra niet als cliënt toegelaten. Wetenschappelijke argumenten voor het uiteenlopende beleid zijn nauwelijks voorhanden; beslissingen worden dan ook veelal genomen op basis van persoonlijke opvattingen. Het boek geeft niet alleen een overzicht van de nieuwe voortplantingstechnieken, het behandelt vooral de vele ethische problemen en de vragen die deze oproepen. Het treedt daarmee dus ook buiten het strikt medische domein. Wordt het medische domein niet te veel opgerekt? Zijn sub- en infertiliteit niet veeleer een sociaal dan een medisch probleem? Vervolgens: moeten er aan hulpvragers bij IVF en andere technieken criteria gesteld worden vergelijkbaar met die bij adoptie? Moeten wensouders een vergelijkbare procedure doorlopen? De auteurs geven een zorgvuldig geformuleerd antwoord op deze vraag. Dit is kortom een boek met minstens zo veel vragen als antwoorden; het doet een appèl op de creativiteit van de lezer en is daarom juist zeer de moeite waard. Ik beveel het allen van harte aan die geïnteresseerd zijn in nieuwe reproductieve technologieën of daar op welke manier dan ook bij betrokken zijn.

Hans Lam

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen