Nieuws

Evaluatieonderzoek accreditering

Gepubliceerd
2 april 2009

In december 2008 startte de afdeling IQ Healthcare van het UMC St Radboud in samenwerking met het NHG en de NHG Praktijk Accreditering (NPA) een landelijk evaluatieonderzoek naar de accreditering van de huisartsenzorg bij hart- en vaatziekten. Accreditering vraagt tijd, energie en geld van alle betrokkenen, maar tot op heden is onbekend wat het effect ervan is op de zorg. Hart- en vaatziekten vormen een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland en zijn binnen de accreditering een van de centrale onderwerpen. Voor deze zorg ontwikkelde de beroepsgroep in 2005 nieuwe en duidelijke richtlijnen en formuleerde scherpe behandeldoelen. De onderzoekers gaan nu na in welke mate accreditering bijdraagt aan de verbetering van de huisartsenzorg met betrekking tot hart- en vaatziekten. Aan dit onderzoek, dat drie jaar duurt, kunnen huisartsenpraktijken deelnemen die zich voor de eerste keer of hernieuwd willen laten accrediteren. Praktijken die zich voor accreditering aanmelden bij de NPA krijgen automatisch een uitnodiging om aan het evaluatieonderzoek mee te doen. Bij deelname aan het onderzoek krijgen praktijken ondersteuning bij de dataverzameling op het gebied van hart- en vaatziekten. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.npa-evaluatiecvrm.nl. (EN)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen