Nieuws

Externe druk bij start palliatieve sedatie

Gepubliceerd
7 januari 2013
Dossier
Bij het starten van continue palliatieve sedatie kan externe druk van bijvoorbeeld de patiënt of familie een rol spelen. Groningse onderzoekers keken welke patiënt- en huisartskarakteristieken hierbij meespelen.
De onderzoekers stuurden een uitgebreide vragenlijst naar 926 Nederlandse huisartsen over hun meest recente patiënt (na 2006) bij wie ze palliatieve sedatie toegepast hadden. Deze vragenlijst werd door 250 huisartsen (27%) teruggestuurd. In totaal gaven 41 (16%) van deze huisartsen aan dat ze een externe druk van de patiënt, familie of andere verzorgers van de patiënt gevoeld hadden om te starten met palliatieve sedatie. In dit observationele onderzoek zijn de kenmerken vergeleken van de groep die wel druk voelde en de groep die geen druk gevoeld had.
Het bleek dat de huisartsen frequenter een externe druk rapporteerden bij patiënten bij wie naast lichamelijke klachten ook psychologische symptomen een rol speelden. Ook bij een mogelijk langere levensverwachting van > 2 weken (ten opzicht van &lt 1 week) en bij een expliciete euthanasievraag door de patiënt werd externe druk vaker gevoeld. Daarnaast bleek bij de groep huisartsen boven de 50 jaar dat het niet kennen van de richtlijn Palliatieve Zorg vaker leidde tot het voelen van externe druk. Er waren geen verschillen voor andere onderzochte kenmerken, zoals leeftijd en geslacht van patiënt of huisarts. De onderzoekers concluderen dat 1 op de 6 huisartsen druk voelen van de patiënt of familie om te starten met palliatieve sedatie. Dit is een benadering van de prevalentie; er kan sprake zijn van selectiebias wegens het lage percentage deelnemers.
Kennis van de richtlijn Palliatieve Zorg kan de externe druk mogelijk verminderen. In de richtlijn staat bijvoorbeeld dat continue sedatie alleen moet worden toegepast bij een levensverwachting &lt 2 weken. Bovendien is het goed te beseffen dat psychologische factoren en een euthanasiewens van de patiënt van invloed kunnen zijn op de beslissing van de huisarts om met palliatieve sedatie te beginnen.
Marissa Scherptong-Engbers

Literatuur

  • 1.Blanker MH, et al. Pressure during decision making of continuous sedation in end-of-life situations in Dutch general practice. BMC Fam Pract 2012;13:68. [Epub ahead of print]

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen