Nieuws

Extra vaccinaties bij ouderen ter discussie

Gepubliceerd
23 augustus 2017

Ouderen zijn positief over extra vaccinaties, mits deze zinnig en veilig zijn. Huisartsen staan echter niet te springen om een nieuw toe te dienen vaccin. Er is minder bekend over de effectiviteit van vaccins bij ouderen dan bij kinderen en jongeren, zo blijkt uit een recent promotieonderzoek.

Renske Eilers deed onderzoek naar extra toe te dienen vaccinaties bij ouderen. Daarvoor hield zij interviews met patiënten en huisartsen in Nederland. Zij onderzocht of ouderen gevaccineerd wilden worden tegen pneumokokken, herpes zoster en hepatitis A. Uit haar onderzoek bleek dat ouderen niet onwelwillend tegenover vaccinaties staan. Wel willen ze ervan overtuigd worden dat het vaccin helpt bij gezond ouder worden, dat het vaccin effectief is en dat ze een groot risico lopen de ziekte te krijgen. Andere belangrijke punten zijn eventuele bijwerkingen van het vaccin, ernst van de ziekte en ervaringen van de ouderen met eerdere vaccinaties. De ondervraagde ouderen hechten veel belang aan het advies van hun huisarts.

Daarnaast interviewde Eilers tien huisartsen. Hieruit kwam naar voren dat zij preventie als een kerntaak van de huisarts beschouwen, maar zij plaatsen wel flinke kanttekeningen bij de risicogroep. Zo dient de extra vaccinatie wellicht eerder bepaald te worden op risicofactoren dan alleen op leeftijd. Zij vinden het ook belangrijk dat er eerst degelijk onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van het vaccin in deze populatie. De huisartsen vinden verder dat ze een rol zouden moeten spelen in het vaccineren, maar noemen ook de nu al hoge werkdruk als struikelpunt.

Voordat er verdere stappen worden gezet, is het belangrijk dat er informatie beschikbaar is voor huisartsen en patiënten over de effectiviteit, noodzaak en veiligheid van extra vaccinaties.

Eilers, R. In search of healthy ageing: the willingness of older adults to receive vaccination [proefschrift]. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2017.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen