Nieuws

Extreem weer als voorspeller van uitbraken van infectieziekten

Gepubliceerd
7 november 2022
Extreme weersomstandigheden geven een verhoogd risico op uitbraak van infectieziekten. Een recent onderzoek laat zien dat dit in het bijzonder geldt voor diarree na extreme regenval en overstromingen. Door klimaatverandering heeft Nederland ook meer kans op overstromingen. Uit het overzicht blijkt echter dat vooral de lage- tot middeninkomenslanden met matige sanitaire voorzieningen dit risico lopen.
0 reacties

Het doel van het onderzoek was om weergerelateerde voorspellers voor een uitbraak van infectieziekten te identificeren, waardoor men op tijd preventieve (public health-)maatregelen kan nemen. Daarnaast bestudeerden de onderzoekers onderliggende risicofactoren voor een uitbraak, zoals bevolkingsdichtheid en sanitaire voorzieningen. Het betreft een oriënterend, ‘scoping’ review-onderzoek zonder gebruik van statistische analyses. De onderzoekers vonden gegevens van 90 verschillende uitbraken van infectieziekten. De meeste hiervan vonden plaats in lage- en middeninkomenslanden met matige tot slechte sanitaire voorzieningen.  

Diarree 

Uitbraken van diarree (cholera en andere verwekkers) waren het meest onderzocht (n = 61). De onderzoekers zagen een sterk verband tussen extreme regenval in combinatie met overstromingen en uitbraken van diarree. Maar liefst 33 van de uitbraken werd voorafgegaan door een orkaan, overstroming of hevige regenval. Weinig uitbraken van diarree werden voorafgegaan door droogte en hittegolven (n = 6). Andere risicofactoren voor diarree leken armoede, een hoge bevolkingsdichtheid en het delen van sanitaire voorzieningen (bijvoorbeeld na evacuatie), maar deze aspecten werden niet gekwantificeerd.  

Vectorziekten 

Verder waren extreme weersomstandigheden geassocieerd met zowel een toename als afname van vectorziekten zoals malaria en dengue. Dit heeft mogelijk te maken met het effect van de weersverandering op de overlevingskansen van de muggensoort.  

Uitdagingen 

Vanwege de beschrijvende onderzoeksopzet en risico op publicatiebias blijft het lastig om op basis van deze data uitbraken van infectieziekten te voorspellen. In Nederland is er goed functionerend sanitair en een goed functionerend watersysteem, dat beschermt tegen diarree. Toch kunnen ook wij door de toename van extreem weer en overstromingen te maken krijgen met uitdagingen om onze bevolking daarbij gezond te houden.

Lees meer over het onderzoek Climate-sensitive disease outbreaks in the aftermath of extreme climatic events van T. Alcayna, et al.

Literatuur

  • Alcayna T, et al. Climate-sensitive disease outbreaks in the aftermath of extreme climatic events. A scoping review. One Earth 2022;5:336-50.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen