Nieuws

Familielid met colorectaal carcinoom

Gepubliceerd
5 september 2012
Het lijkt erop dat het hebben van een eerstegraads familielid met een colorectaal adenoom de kans op het zelf krijgen van een colorectaal carcinoom vergroot, maar dat is nog niet overtuigend aangetoond.
In Nederland start in 2013 een tweejaarlijks bevolkingsonderzoek naar dikke-darmkanker. Personen van 55 tot 75 jaar krijgen een zelftest, bij een positieve uitslag wordt een coloscopie aanbevolen. Screening op colorectaal carcinoom (CRC) is in de Verenigde Staten in volle gang onder personen zonder specifieke risicofactoren vanaf het vijftigste levensjaar, door fecesonderzoek, sigmoïdoscopie- of coloscopie.
De Amerikaanse auteurs van deze review wilden de vraag beantwoorden in hoeverre het hebben van een eerstegraads familielid met een colorectaal adenoom het risico op CRC verhoogt. Deze vraag is relevant door de hoge prevalentie van dergelijke adenomen: ongeveer 30% van de personen van 50 jaar en ouder hebben op z’n minst 1 adenoom.
De onderzoekers vonden 273 artikelen waarvan ze er 12 includeerden. Tien patiëntcontroleonderzoeken gingen echter over de vraag of het risico op adenomen verhoogd is bij personen met een eerstegraads familielid met CRC. Zo resteerden slechts twee dwarsdoorsnede-onderzoeken, waarvan de validiteit en generaliseerbaarheid beperkt werden door de onderzoeksopzet. Bij het eerste onderzoek werd de proefpersonen wel gevraagd of ze familieleden met adenomen hadden, maar werden de antwoorden niet geverifiëerd. Daarbij betrof het alleen Japanse proefpersonen. Bij het tweede onderzoek was het gevonden verschil in risico op CRC tussen de groepen niet significant; daarnaast werden ook personen met CRC in de familieanamnese ingesloten. Op basis van de resultaten van deze twee onderzoeken lijkt het risico op CRC bij personen met eerstegraads familieleden met een adenoom wel verhoogd. Een cohortonderzoek zou waarschijnlijk meer valide resultaten opleveren, maar daarvoor zouden veel proefpersonen nodig zijn. Een robuuster dwarsdoorsnedeonderzoek lijkt de maximaal haalbare opzet bij deze vraag.
Een patiënt met een eerstegraads familielid met een colorectaal adenoom die vraagt of hijzelf een verhoogd risico op CRC heeft, moeten we het antwoord schuldig blijven. Op basis van deze systematische review blijkt dat een verhoogd risico op CRC van een eerstegraads familielid van iemand met een colorectaal adenoom (nog) niet is aangetoond.
Willemjan Slort

Literatuur

  • 1.Imperiale TF, et al. Risk for colorectal cancer in persons with a family history of adenomatous polyps: a systematic review. Ann Intern Med 2012;156:703-9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen