Nieuws

Farmacotherapeutische casuïstiek

Gepubliceerd
10 september 2003

Schuurmans, A. Farmacotherapeutische casuïstiek. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2002. 354 pagina’s,35,95. ISBN 90-313-3605-X. Voor huisartsen, apothekers en die daarvoor in opleiding zijn, is dit boek een leuke, leerzame en handige aanvulling op het Farmacotherapeutisch Kompas. Het is geen leerboek, maar een werkboek dat mede onder auspiciën van DGV, het Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik is uitgebracht; het houdt vast aan de indeling van onderwerpen van het Farmacotherapeutisch Kompas. De hoofdstukken bestaan uit 3 delen. Ieder hoofdstuk begint met de theorie zoals die in de uitgave van het Farmacotherapeutisch Kompas van 2000/2001 aan elk nieuw onderwerp voorafgaat. Dan volgen een aantal duidelijk eerstelijnsgerichte vraagstellingen of casus, die beslist de praktijk van alledag weerspiegelen. Tot slot worden de antwoorden bij de vraagstellingen gegeven, waarbij weer verwezen wordt naar de theorie van het eerste deel van het hoofdstuk. Dit boek is boeiend, leerzaam en handig, omdat het de indeling volgt van het al jarenlang bekende Farmacotherapeutisch Kompas en omdat het boeiende, alledaagse casuïstiek paart aan beknopte theorie op een manier die past bij de wijze van leren en werken van de meeste huisartsen en apothekers in de eerste lijn. Hierdoor is het boek heel goed bruikbaar als individueel ‘puzzel’-boek, een soort individuele nascholing. Vooral echter kan het een prima bron zijn voor casuïstiek en theorie over elk farmacotherapeutisch onderwerp ter bespreking in een FTO-groep. Kortom voor elke student geneeskunde en farmacie, iedere huisarts en apotheker, al of niet in opleiding, een aanrader.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen