Nieuws

Farmacotherapeutische Richtlijn Pijnbestrijding/Analgetica

Gepubliceerd
10 juli 2005

Met interesse hebben wij kennisgenomen van de Farmacotherapeutische Richtlijn Pijnbestrijding/Analgetica gedateerd februari 2005 van het Nederlands Huisartsen Genootschap (gepubliceerd op www.nhg.artsennet.nl). We hebben op twee punten kritiek. Ten aanzien van de behandeling met selectieve COX-2-remmers: wij vragen ons af waarom de zeer recente aanbevelingen van de EMEA (European Medicines Agency, de Europese registratie autoriteiten) ten aanzien van de selectieve COX-2-remmers op de wijze zoals beschreven in NHG-richtlijn zijn geïnterpreteerd. De richtlijn vermeldt dat coxibs gecontraïndiceerd zijn bij patiënten met risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen, zoals hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus en roken. Daarmee is dit punt van de richtlijn niet conform de herziene productinformatie van de coxibs, die tot stand is gekomen na overleg met de EMEA en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In de herziene productinformatie is een waarschuwing opgenomen die voorschrijvers erop attendeert om voorzichtig te zijn bij het voorschrijven van COX-2-remmers aan patiënten met bovengenoemde risicofactoren. De referenties waar de auteurs van de richtlijn hun aanbeveling tot bovengenoemde contra-indicaties op baseren, betreffen twee onderzoeken waarin celecoxib geen verhoogd risico laat zien op acuut myocardinfarct, en twee persberichten van MSD en de FDA met betrekking tot de terugtrekking van Vioxx®. Wij vinden het niet juist om op basis van deze referenties de waarschuwing in de productinformatie te vertalen naar contra-indicaties. Ten aanzien van de behandeling van perifere neuropathische pijn maken wij u erop attent dat sinds maart 2005 het middel pregabaline (Lyrica®) voor deze indicatie als geregistreerd middel beschikbaar is en waarmee een snelle en aanhoudende pijnreductie bij patiënten met perifere neuropathische pijn verkregen wordt.1 C.A.Th. Janssen, medisch directeur, Pfizer

1 Freynhagen R, Strojek K, Griesing T, Whalen E, Balkenohl M. Efficacy of pregabalin in neuropathic pain evaluated in a 12-week, randomised, double-blind, multicentre, placebo-controlled trial of flexible – and fixed – dose regimens. Pain 2005;115:254-63.

Antwoord

Janssen constateert terecht dat wij met ons negatieve advies over de coxibs net iets verder gaan dan de EMEA. Juist vanwege de onduidelijkheden over de cardiovasculaire veiligheid van deze middelen, hebben wij bewust gekozen voor het aloude principe: ‘in dubio abstine’. Op 14 april 2005 is ook valdecoxib (Bextra®) om dezelfde bekende reden door Pfizer uit de handel genomen. Celecoxib is op dit moment de enige coxib waarvan een verhoogd cardiovasculair risico niet ondubbelzinnig is aangetoond. Toch vertalen wij de waarschuwing van de EMEA voor de Nederlandse huisarts vooralsnog liever in een contra-indicatie, in afwachting van een herbeoordeling door de EMEA van de gehele klasse selectieve COX-2-remmers met betrekking tot de cardiovasculaire veiligheid. Daarna zullen wij eventuele aanpassingen van ons advies in overweging te nemen. Henk Folmer, Lex Goudswaard

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen