Nieuws

Februari H&W: Long- en luchtwegaandoeningen in relatie met luchtkwaliteit, genderincongruentie, NHG-Standaard Ziekte van Parkinson

Gepubliceerd
5 februari 2024
Welke rol heeft luchtvervuiling bij patiënten met long- en luchtwegaandoeningen? Waarom vraagt genderincongruentie om een aanpassing van kennis, attitude en de vaardigheden van de huisarts? De antwoorden op deze vragen leest u in het februarinummer van H&W. Ook besteden we aandacht aan nieuw onderzoek naar online bijsluiters die patiëntvriendelijke duiding moet geven bij diagnostiekuitslagen, hoe zelfcompassie de huisarts kan helpen om de emotionele gevolgen te hanteren bij het maken van een fout en aan het belang van gezamenlijke besluitvorming in gesprekken over vasten met moslimpatiënten met diabetes. Andere onderwerpen zijn onder meer de herziene NHG-Standaard Ziekte van Parkinson.