Nieuws

Financiële steun maakt kansarme kinderen niet gezonder

Gepubliceerd
10 december 2008

De gezondheid van arme kinderen is consistent slechter dan die van rijke kinderen. Talloze onderzoeken hebben dat glashard aangetoond. Vanuit mondiaal perspectief is het probleem in ontwikkelde landen als Nederland relatief, maar ook hier loont het de moeite te bezien of ongelijkheid tussen kinderen verminderd kan worden. En de meest voor de hand liggende interventie is een financiële. Geld maakt dan misschien niet gelukkiger, maar mogelijk wel gezonder. Britse onderzoekers onderzochten voor de Cochrane Collaboration de effectiviteit van financiële ondersteuning aan kansarme gezinnen. Ze includeerden 9 onderzoeken met 25.000 mensen. De onderzoekers vonden geen gunstig effecten van allerlei vormen van - meestal incidentele - geldelijke steun, noch op de gezondheidstoestand, noch op het mentale en emotionele welbevinden van kinderen. Ze concluderen dan ook dat financiële ondersteuning van kansarme gezinnen geen aangetoond effect heeft op gezondheid en welbevinden van kansarme kinderen. Feitelijk klopt dat, maar is het reëel om een dergelijk effect te verwachten? Het verstrekken van 50-100 dollar aan een kansarm gezin zal waarschijnlijk eerder leiden tot toename van elektronische apparatuur in huis dan tot aantoonbare gezondheidswinst. Ook in Nederland wordt regelmatig gepleit voor eenmalige uitkeringen aan de laagste inkomens. Dat is prachtig, en er zijn vaak uitstekende – electorale – redenen voor, maar om de ongelijkheid tussen kinderen op te heffen, zijn echt andere maatregelen nodig dan eenmalige douceurtjes.(HS)

Literatuur

  • 1.Lucas P, McIntosh K, Petticrew M, Roberts HM, Shiell A. Financial benefits for child health and well-being in low income or socially disadvantaged families in developed world countries. 2008, Issue 2. Art. No.: CD006358. DOI: 10.1002/14651858.CD006358.pub2. 


Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen