Nieuws

Fitter door fitness bij borstkanker

Gepubliceerd
2 februari 2017
Bewegen tijdens de behandeling van kanker is populair, maar wat levert het op? Kwaliteit van leven en stemming verbeteren niet door sporten, zo blijkt uit een recente Cochrane-review. Wel lijkt er enig positief effect te zijn op vermoeidheid.
Vrouwen met borstkanker leven steeds langer en met minder recidieven door verbetering en uitbreiding van het therapeutisch arsenaal. Daar staat tegenover dat steeds meer vrouwen steeds langer adjuvant behandeld worden, met de nodige bijwerkingen. Bewegen wordt als een mogelijk nuttig middel tegen deze bijwerkingen gezien. In deze Cochrane-review werd onderzocht wat de effecten zijn van aerobe en weerstandstrainingen (‘sportschoolactiviteiten’) op fysiek welbevinden, vermoeidheid, kwaliteit van leven, depressie en cognitief functioneren.
In totaal werden 32 gerandomiseerde onderzoeken gevonden met daarin 2626 vrouwen. Het aantal onderzoeken bleek verviervoudigd ten opzichte van de vorige review, wat iets zegt over de interesse die er is in het onderwerp. De kwaliteit van de meeste onderzoeken was redelijk, maar soms ook matig. Er werden alleen effecten gevonden op lichamelijke fitheid en vermoeidheid. Mogelijk is dit te verklaren door de deels matige kwaliteit van de onderzoeken. Bij alle onderzoeken op dit vlak is het ontbreken van blindering een van de methodologische beperkingen. Niet onverwacht was het aantal gevonden ‘adverse events’ zeer beperkt.
Het is voor de huisarts goed om te weten dat deze effecten bestaan. Vaak worden fysieke activiteiten en begeleiding tijdens de behandeling in de tweede lijn al aangeboden. Patiënten zijn niet altijd gemotiveerd en stellen vragen over de zin ervan. Daarnaast is beweging een mogelijk nuttig zelfzorgadvies bij vermoeidheidsklachten tijdens en na behandeling met chemo- of radiotherapie.
Sjoerd Hobma

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen