Nieuws

Flash Glucose Monitoring vermindert ziektelast

Datum
19 maart 2020
Flash Glucose Monitoring (FGM) leidt bij risicopatiënten in de tweede lijn niet alleen tot een daling van het HbA1c, maar ook tot minder (ernstige) hypo’s, minder ziekteverzuim en minder diabetesgerelateerde ziekenhuisopnames. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek.