Nieuws

Flash Glucose Monitoring vermindert ziektelast

Gepubliceerd
19 maart 2020
Flash Glucose Monitoring (FGM) leidt bij risicopatiënten in de tweede lijn niet alleen tot een daling van het HbA1c, maar ook tot minder (ernstige) hypo’s, minder ziekteverzuim en minder diabetesgerelateerde ziekenhuisopnames. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek.
0 reacties

De deelnemers (n = 1365, van wie 16,3% met diabetes type 2) werden geworven in de tweede lijn. De belangrijkste criteria daarvoor waren: hypoglykemie-unawareness, onverwachte hypoglykemieën, HbA1c > 70 mmol/mol ondanks intensieve begeleiding, een beroep waarbij gevoelsverlies in de vingertoppen ongewenst is (bijvoorbeeld musici) of gevaar oplevert (bijvoorbeeld chauffeurs). De data – waaronder kwaliteit van leven, gemeten met onder andere de DVN-PROM die dagelijkse belemmeringen en incidenten door onvoldoende diabetesregulatie bijhoudt – werden verzameld bij baseline en na 6 en 12 maanden. De interventie bestond uit het dragen van een sensor op de bovenarm die via een app de actuele glucosewaarde en die van de afgelopen 8 uur weergaf.

De DM-gerelateerde ziekenhuisopname van de deelnemers daalde van 13,7 naar 4,7% (p < 0,05) en het arbeidsverzuim van 18,5 naar 7,7% (p < 0,05); 95% gaf aan de glucosefluctuaties beter te begrijpen en 77% liet weten minder (ernstige) hypo’s te ervaren. Voorafgaand aan autorijden steeg het standaard glucosemeten van 40,9 naar 75,4% (p < 0,001) en 62% van de deelnemers gaf aan dat huisgenoten en familieleden minder bezorgd waren over de diabetes.

Een beperking van het onderzoek was de uitval van 50%. Een mogelijke reden daarvoor is dat deelnemers de FGM vaak zelf moesten betalen (ongeveer 30 euro per week). Ook kon voor diabetes type 2 niet altijd significantie worden bereikt, mogelijk door het kleinere aantal deelnemers.

Op basis van de positieve resultaten wordt FGM nu vergoed bij diabetes type 2 met intensief insulineschema, waarmee FGM ook voor deze patiënten in de huisartsenpraktijk kan worden ingezet. FGM lijkt vooral nuttig bij het type patiënt dat is geïncludeerd in het onderzoek. Wel is het van belang dat er voldoende scholing is van zorgverlener en patiënt.

Literatuur

  • Fokkert M, et al. Improved well-being and decreased disease burden after 1-year use of flash glucose monitoring (FLARE-NL4). BMJ Open Diabetes Res Care 2019;7:e000809.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen