Nieuws

Flost u?

Gepubliceerd
8 maart 2012
Flossen naast tandenpoetsen helpt gingivitis verminderen. Of het ook helpt tegen cariës is niet onderzocht, terwijl dit vaak wel als reden wordt genoemd bij het advies om te gaan flossen.
Tweemaal per dag twee minuten de tanden en kiezen poetsen is een welbekend algemeen advies. Poetsen is van belang om etensresten en tandplak te verwijderen. Tandplak bestaat onder andere uit voedselresten en (melkzuur)bacteriën die suikers in de mond afbreken tot zuur, wat tot cariës leidt. Het advies om te flossen wordt ook vaak gegeven, maar niet veel mensen volgen dit advies op. Is flossen inderdaad effectief? In de gerenommeerde Cochrane Library verscheen een review hierover.
In de review gingen de onderzoekers na of bij volwassenen tandenpoetsen met flossen effectiever is dan tandenpoetsen alleen om tandvleesaandoeningen en cariës te voorkomen. Zij vonden 12 geschikte onderzoeken met totaal 1083 patiënten. Conclusie in de review is dat tandenpoetsen met flossen effectiever is dan tandenpoetsen alleen (na 6 maanden SMD -0,72; 95%-BI -1,09 - -0,35) in het verminderen van gingivitis. Voor het verminderen van tandplak is geen goed bewijs dat flossen na tandenpoetsen zou helpen, ook is geen onderzoek gevonden of flossen tot minder cariës leidt. Te intensief flossen kan overigens juist tot tandvleesirritatie leiden.
De tandenflossers onder u doen dus goed werk om gingivitis te voorkomen. In voorkomende gevallen kunt u dit aan uw patiënten vermelden en ze een flosadvies geven. Of het ook helpt om cariës te voorkomen is niet zeker. Het is fijn om te weten dat ook naar gewone alledaagse handelingen onderzoek wordt gedaan, zeker als deze dan ook nog effectief blijken. Just Eekhof

Literatuur

  • 1.Sambunjak D, et al. Flossing for the management of periodontal diseases and dental caries in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD008829.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen