Nieuws

Follow-up coloncarcinoom ook in de eerste lijn?

Gepubliceerd
10 augustus 2021
Follow-up van het colorectaal carcinoom (CRC) vindt normaal gesproken plaats in de tweede lijn. Aan de hand van verschillende parameters (CEA, echo of lichamelijk onderzoek) bekeken onderzoekers of de follow-up ook in de eerste lijn zou kunnen plaatsvinden. Dat bleek niet het geval te zijn. Geen van de onderzochte parameters was accuraat genoeg om een recidief te kunnen diagnosticeren van in opzet curatief behandelde colorectale tumoren.
0 reacties

De auteurs deden een systematisch literatuuronderzoek waarbij zij uiteindelijk 12 tweedelijnsonderzoeken includeerden. Het betrof in totaal 3223 patiënten, met name in CRC-stadium 2 en 3. De gemiddelde recidiefkans op CRC was 19,6% (4,3% tot 51,7%) bij een mediane follow-up van 17 tot 99 maanden. De meest gebruikte screeningstest tijdens de follow-up was het carcino-embryonaal antigeen (CEA) (afkappunt 5 ug/l), met een gepoolde sensitiviteit van 59% (95%-BI 47 tot 70) en een specificiteit van 89% (95%-BI 80 tot 95). Voor follow-up met een echo (2 onderzoeken) was de sensitiviteit 36% tot 70% en de specificiteit 97% tot 100%. Follow-up op basis van alleen lichamelijk onderzoek (1 onderzoek) had zowel een lage sensitiviteit (23%) als specificiteit (27%).

De auteurs concluderen dat geen van de onderzochte tests die in de eerste lijn beschikbaar zijn op zichzelf geschikt is voor de follow-up van recidieven. Bepaling van het CEA heeft de meeste potentie, maar bij een afkappunt van 5 ug/l wordt bijna de helft van de recidieven gemist. De lage sensitiviteit maakt ook deze tumormarker ongeschikt voor de follow-up van colorectale tumoren in de eerste lijn.  Gepersonaliseerde algoritmes voor risico op recidieven en veranderingen in de hoogte van het CEA in de tijd hebben in de toekomst misschien toegevoegde waarde voor de diagnostiek van het CEA in de eerste lijn. Tot die tijd blijven radiologisch en endoscopisch onderzoek in een ziekenhuisomgeving nodig voor een adequate controle op recidieven van CRC. 

Literatuur

  • Liemburg GB, et al. Diagnostic accuracy of follow-up tests for detecting colorectal cancer recurrences in primary care. A systematic review and meta-analysis. Eur J Cancer Care (Engl) 2021 Mar 11;e13432. DOI: 10.1111/ecc.13432 [epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen