Nieuws

Follow-up patiënten met colorectale kanker na operatie

Gepubliceerd
2 maart 2017
Er is geen bewijs dat intensieve follow-up van patiënten met niet-uitgezaaide colorectale kanker na chirurgie bijdraagt tot een betere overleving. Intensieve follow-up bleek echter geen nadelige invloed te hebben op de kwaliteit van leven, de mate van angst en depressieve klachten.
Het is gebruikelijk om patiënten met colorectale kanker enkele jaren na hun curatieve operatie of adjuvante therapie te blijven controleren. In een Cochrane-review werden gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken met verschillende follow-upstrategieën vergeleken. Het ging om vijftien onderzoeken met 5403 deelnemers. De onderzoeken varieerden in wie de follow-up deed (huisarts, verpleegkundige of chirurg) en in intensiteit. De resultaten waren niet consistent. Er werd geen bewijs gevonden dat intensieve follow-up een statistisch significant effect had op de overleving (hazard ratio (HR) 0,93; 95%-BI 0,78 tot 1,12). Intensieve follow-up bleek de kwaliteit van leven, mate van angst en een eventueel aanwezige depressie niet te beïnvloeden.
De resultaten geven stof tot nadenken. Chirurgen, oncologen, huisartsen en patiënten hebben in het algemeen de neiging om deze controles als belangrijk en zinnig te beoordelen. Wat leveren al die controles op? Hoe effectief zijn ze? De auteurs van deze Cochrane-review benadrukken dat er weinig onderzoek beschikbaar is en dat dit onderzoek lang niet altijd van goede kwaliteit is. In het licht van de discussie over de verplaatsing van oncologische nazorg naar de eerste lijn dwingen de resultaten van deze Cochrane-review ons om goed na te denken over de vragen of en hoe we die oncologische nazorg vorm moeten geven.
Wim Verstappen

Literatuur

  • 1.Jeffery M, et al. Follow-up strategies for patients treated for non-metastatic colorectal cancer. Cochrane Database Syst Rev 2016;11:CD002200.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen