Nieuws

Follow-up prostaatkanker mogelijk ook in eerste lijn

Gepubliceerd
10 mei 2019
Gezien de toename van patiënten in een stabiele fase van kanker is het belangrijk om kijken of de follow-up, of een deel daarvan, in de eerste lijn kan plaatsvinden. Een kleinschalig Nederlands pilot-onderzoek toont aan dat samenwerking tussen de eerste en tweede lijn rond de follow-up van prostaatkanker naar tevredenheid kan verlopen.
0 reacties

Aan het onderzoek deden 20 patiënten met prostaatkanker in een stabiele fase mee. Zij kwamen uit 6 huisartsenpraktijken (14 huisartsen) in de regio Amersfoort. De patiënten waren allen ouder dan 65 jaar, hadden comorbiditeit en werden 12 maanden behandeld in de eerste lijn. Patiënten die nog actief werden behandeld door de uroloog, bij wie de uroloog een verschuiving naar de eerste lijn niet veilig achtte of bij wie de verwachte follow-uptijd minder dan 12 maanden was, kwamen niet in aanmerking. De deelnemers aan het project hadden afspraken bij de huisarts volgens een van te voren vastgesteld protocol en mochten tussentijds zo nodig contact opnemen. Tijdens de afspraken vroeg de huisarts naar symptomen en verrichtte PSA-metingen. Bij een PSA-stijging werd een terugverwijzing naar de uroloog in elk geval nodig geacht. De huisarts kon verder laagdrempelig overleggen, eventueel met een video-consult.

Tijdens het project werden er drie patiënten terugverwezen met een PSA-stijging en één patiënt overleed aan een andere oorzaak. Alle betrokkenen kregen de vraag of zij tevreden waren over de behandeling. Van de 20 patiënten waren er 14 tevreden (gemeten volgens CQ-index), 2 patiënten gaven een lage score. Alle betrokken huisartsen en urologen gaven in interviews aan tevreden te zijn en te willen doorgaan met het bieden van de zorg op deze wijze. Als beperking werd genoemd dat de selectiecriteria van de patiënten die voor deze zorg in aanmerking kwamen wat onduidelijk waren. In het pilot-onderzoek is niet gekeken naar werkbelasting en randvoorwaarden.

De auteurs vinden dat de pilot succesvol is verlopen. Gezien de toename van het aantal oncologische nacontroles lijkt deze werkwijze een mogelijk scenario voor de toekomst.

Literatuur

  • Heins M, et al.Feasibility and acceptability of follow-up for prostate cancer in primary care: apilot study. BJGP Open 2018;2(4):bjgpopen18X101616.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen