Nieuws

FTO loont

Gepubliceerd
2 maart 2011

De onderzoekers gebruikten 24 indicatoren, gebaseerd op de NHG-Standaarden. Voor de berekeningen gebruikten zij de aflevergegevens van openbare apothekers. Enkele opvallende resultaten: tussen 2006 en 2009 steeg het percentage diabetespatiënten dat werd behandeld met een statine van 62 naar 69%; het percentage patiënten met de juiste dosering statines steeg van 40 naar 51% en het percentage voorkeursmiddelen in de groep statines, simvastatine en pravastatine, steeg van 72 naar 82%. Doelmatig voorschrijven is belangrijk gezien de kosten die met antilipemica zijn gemoeid (totale kosten in 2009 bedroegen ruim 300 miljoen euro). Voor de protonpompremmers geldt een vergelijkbaar verhaal. En er waren meer verbeteringen, bijvoorbeeld het percentage NSAID-gebruikers dat (terecht) maagbescherming kreeg. Dit nam toe van 80% in 2007 naar 88% in 2010. De verbeteringen zijn te verklaren door de vergoedingsmaatregelen, het uit patent gaan van bepaalde geneesmiddelen, een actief FTO-beleid van zorgverzekeraars, een landelijk implementatieproject CVRM uitgevoerd door het IVM en het NHG en de implementatie van de aanbevelingen uit het HARM-rapport. Minder goed nieuws is dat er grote verschillen zijn tussen en binnen de regio’s en dat veel indicatoren nog ruimte bieden voor verdere verbetering. Wat betekent dat voor u? Let op uw voorschrijfbeleid, doe mee met het FTO, leer van uw collega’s en maak eventueel gebruik van de nieuwe NHG-prescriptie-indicatoren. Als het aan het IVM ligt, maken zorgverzekeraars straks contractuele afspraken met de achterblijvers die niet verbeteren. (Margriet Bouma)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen