Nieuws

Fybromyalgie, en dan?

Gepubliceerd
10 februari 2008

Dit boek is geschreven voor mensen met fibromyalgie en voor hun naasten. Aty van Galen is psycholoog, journalist/tekstschrijver en ervaringsdeskundige, waardoor dit boek veel praktische en actuele informatie bevat. Daarnaast staan verspreid door het boek stukjes met ervaringsverhalen van mensen met fibromyalgie. Hierdoor krijgt de lezer een goed beeld van de impact die de aandoening heeft op iemands leven en diens naasten. In het eerste deel van dit boek bespreekt Van Galen wat fibromyalgie is, een multifactorieel verklaringsmodel en de persoonlijkheidskenmerken die personen met fibromyalgie met elkaar gemeen hebben. Over haar eigen identiteit schrijft ze: ‘Ik ben geen fibromyalgiepatiënt’, maar ‘ik heb fibromyalgie.’ Hiermee zet zij de toon voor de rest van het boek. In deel twee gaat het over de beleving van fibromyalgie. Hierin behandelt zij de emoties na de diagnose en de invloed van de aandoening op de relaties met de omgeving. Als ze schrijft over intimiteit en seksualiteit en het aangaan van nieuwe relaties geeft ze veel inzicht in wat er komt kijken bij een leven met fibromyalgie. Deel drie gaat over het (zelf)management van fybromyalgie. Hierin bespreekt Van Galen de tien leefregels voor een prettig leven met fibromyalgie, en verschillende cursussen en beweegvormen die geschikt zijn voor mensen met fibromyalgie. Ook besteedt ze aandacht aan de zoektocht naar zinvolle informatie. Ten slotte komen in deel vier zowel de reguliere als de alternatieve behandelwijzen systematisch aan bod. Van Galen heeft een nuttige lijst opgenomen met keuzecriteria waarmee men makkelijker kan bepalen of men een behandeling wil aangaan in het alternatieve circuit. Als toegift staan in 2 bijlagen nog 84 praktische tips en adviezen voor lichaamshoudingen die ze heeft voorzien van duidelijke plaatjes. De boodschap van dit boek is duidelijk: fibromyalgie is een vervelende, chronische aandoening. De oorzaak is nog steeds onbekend, een adequate behandelingsmethode bestaat niet, maar dat hoeft een gelukkig en zinvol leven niet in de weg te staan. Moeten huisartsen dit boek zelf lezen? Alleen als zij persoonlijk met fibromyalgie te maken hebben of een goed beeld willen krijgen over dit chronisch pijnsyndroom. Moeten huisartsen dit boek aanraden aan personen met fibromyalgie? Jazeker, omdat de auteur ervaringsdeskundige is, weet ze precies welke vragen en onzekerheden mensen met fibromyalgie hebben en weet ze de juiste toon aan te slaan. Voor mensen bij wie de diagnose net gesteld is, bevat het boek vooral veel objectieve informatie. Voor mensen die al eerder gediagnosticeerd zijn en die hun leven al weer opgepakt hebben, bevat het boek bruikbare tips en adviezen. Het beste advies voor mensen met fibromyalgie is tenslotte om hun ziekte te accepteren en weer te gaan leven. Dit boek geeft hen daartoe een stimulerende aanzet.

Khing Njoo

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen