Nieuws

Fysiotherapie zinvol bij knie- en heupartrose

Gepubliceerd
18 mei 2018
De basisverzekering vergoedt vanaf begin 2018 fysiotherapie voor knie- en heupartrose. Het kan goed zijn om patiënten met knie- en heupartrose hierop te wijzen, zo blijkt uit een Cochrane-review. De auteurs vonden daarin duidelijk positieve effecten van oefentherapie.
1 reactie

Fransen et al. onderzochten de gerapporteerde effecten van oefentherapie in 10 onderzoeken van goede kwaliteit met in totaal 549 patiënten. Het gestandaardiseerd gemiddeld verschil (SMD) in pijn was direct na de behandeling -0,38 (-0,55 tot -0,2), waarbij ongeveer 6 mensen behandeld moesten worden om 1 persoon daarvan profijt te laten hebben. Voor functie was het SMD -0,33 (-0,54 tot -0,05). Deze effecten hielden ook stand na 6 maanden follow-up. In die periode was er zelfs nog een kleine verbetering in functie. Hieruit concluderen de auteurs dat er een sterk bewijs is dat met oefentherapie heuppijn afneemt en de functie verbetert bij patiënten met heupartrose.

Dezelfde auteurs bestudeerden ook het effect van oefentherapie bij knieartrose door een meta-analyse van 10 reviews. Het SMD in pijn was -0,49 (-0,39 tot -0,59)en er moesten ongeveer 4 mensen worden behandeld om 1 persoon daarvan profijt te laten hebben. Voor functie was het verschil -0,52 (-0,39 tot -0,64). Na een periode van 2 tot 6 maanden na de behandeling namen de effecten af. De auteurs concluderen dat er bewijs is van goede kwaliteit dat oefentherapie 2 tot 6 maanden kniepijn vermindert en dat er verbetering optreedt in het fysiek functioneren.

De NHG-Standaard Niet-traumatische knieklachten trekt dezelfde conclusie. Op dit moment is er nog geen goede richtlijn voor heupklachten in Nederland. Juist patiënten met deze klachten lijken het meeste baat te hebben bij fysiotherapie. Huisartsen kunnen hen wijzen op de vergoeding daarvoor in de basisverzekering.

Lees hier de Cochrane reviews over knieartrose en heupartrose.

Literatuur

  • Fransen M, et al. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2015;1:CD004376.
  • Fransen M, et al. Exercise for osteoarthritis of the hip. Cochrane Database Syst Rev 2014;4:CD007912.

Reacties (1)

Lex Goudswaard 1 augustus 2018

"De basisverzekering vergoedt fysiotherapie voor.....". Je leest het wel vaker en het klinkt veelbelovend. Maar de eerste 20(!) behandelingen moeten wel zelf worden betaald. Tenzij er een (relatief dure) aanvullende verzekering is afgesloten, en zelfs dan worden vaak niet meer dan 9 of 12 behandelingen vergoed. Kortom: ondanks het "sterke bewijs" is de "vergoeding" in de praktijk een wassen neus. 

Verder lezen