Nieuws

Gebruik van d-dimeer bij vermoeden longembolie of DVT

Datum
30 september 2019
Bij een sterk klinisch vermoeden van diepe veneuze trombose (DVT) of een longembolie is het oordeel van de huisarts ruim voldoende voor een snelle verwijzing naar het ziekenhuis. Dit is in lijn met de NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie. Van de met spoed verwezen patiënten van wie de huisarts een klinisch vermoeden had van DVT of longembolie en die een positieve d-dimeer hadden, bleek slechts 15,5% een tromboveneuze embolie te hebben.