Praktijk

Gebruik van lachgas [Kennistoets]

Gepubliceerd
30 oktober 2020
Wat weet u over lachgas? Toets uw kennis.
0 reacties

Samenvatting

De kennistoets is gemaakt door Henk Folkers, toetsredacteur. Over vragen en antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.

Lachgas
Bij lachgasgebruik kunnen bevriezingsletsel, vitamine B12-tekort en hypoxie optreden.
© ANP

1. Lachgas valt sinds 1 juli 2016 onder de Warenwet en niet meer onder de Geneesmiddelenwet. Wat is anno 2020 strafbaar?a. Het in bezit hebben van lachgas

b. De verkoop van lachgas, via internet of op festivals.

c. Het gebruik van lachgas, in huis of op straat.

d. Geen van de opties is correct.

 

2. Jongeren zien lachgas niet als een echte drug. Hoe komt dat?

a. Lachgas is tegen lage kostprijs verkrijgbaar.

b. Lachgas werkt niet sterk verslavend.

c. Bij incidenteel gebruik zijn er weinig bijwerkingen.

d. Alle opties zijn correct.

 

3. Het Trimbos-instituut geeft advies over de benadering van jongeren die lachgas gebruiken. Jongeren zien het als een relatief onschuldig middel. Welke benadering wordt geadviseerd?

a. Breng de informatie op een luchtige manier en spreek over veelvoorkomende risico’s van lachgas.

b. Breng vooral ervaringen van andere gebruikers ter sprake en spreek minder over het eigen gebruik.

c. Breng een schok teweeg door te wijzen op de ernstige bijwerkingen van lachgas.

 

4. Tussen 2016 en 2018 is in Nederland het lachgasgebruik door jongeren fors gestegen. Lachgas werd meer verkocht op feesten en werd meer gebruikt op straat en op schoolpleinen. In 2018 werd het gebruik onder 20- tot 24-jarigen in het afgelopen jaar nagegaan. Hoeveel van hen had gebruikt?

a. 5%

b. 15%

c. 20%

 

5. Willem,17 jaar, inhaleert lachgas vanuit een ballon. Het lachgas is door een cilinder in de ballon gespoten. Willem ademt in en uit de ballon, en neemt tussendoor een teug gewone lucht. Vanwege het korte effect gebruikt hij 15 cilinders achter elkaar. Wat is in dit geval de eerste dreiging?

a. Bevriezing van de mond

b. Hypoxie

c. Knappen van het trommelvlies

d. Vitamine B12-gebrek

 

6. Lachgas verdwijnt na inname (via de longen) weer snel uit het lichaam. Het euforisch effect is na 5 minuten al verdwenen, andere effecten kunnen wel na-ijlen. Welk advies over autorijden na gebruik van lachgas is correct?

a. Autorijden is direct veilig.

b. Eerste uur na gebruik niet autorijden.

c. Enkele uren na gebruik niet autorijden.

 

7. Lachgas inactiveert vitamine B12. Wat is een vroeg verschijnsel van vitamine B12-tekort bij lachgasgebruik?

a. Duizeligheid

b. Doof gevoel en tintelingen

c. Concentratiestoornissen

d. Vermoeidheid

 

8. Wanneer ontstaat vitamine B12-tekort bij gebruik van lachgas?

a. Bij eenmalig excessief gebruik

b. Bij langdurig gebruik van kleine hoeveelheden

c. Beide opties zijn correct

De kennistoets is gemaakt door Henk Folkers, toetsredacteur. Over vragen en antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.

Antwoorden

1d / 2d / 3a / 4b / 5b / 6c / 7b / 8c

Literatuur

  • Punwasi R, Rijkels-Otters H. Lachgas: een drug met vele gezichten. Huisarts Wet 2020;63:DOI:10.1007/s12445-020-0877-1.
  • Hendriks E, Kniest-de Jong H. Neurologische klachten en diagnostiek bij lachgasgebruik. Huisarts Wet 2020;63:DOI:10.1007/s12445-020- 0876-2.
  • Nijkamp N. Lachgas: Van zorgen naar acties. Een handreiking voor gemeenten, handhavers en preventieprofessionals in de aanpak van de verkoop en het gebruik van lachgas. Utrecht: Trimbos-instituut, 2018.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen