Wetenschap

Gebruikers oordelen over een huisartsenpost

Samenvatting

Doel: Het vaststellen van het oordeel van de gebruikers over een huisartsenpost in IJmuiden, waarin huisartsen hun diensten organiseren en een deel van de spoedeisende zorg in de regio leveren.
Methode: Er werd een vragenlijst uitgereikt aan alle patiënten die in een periode van drie weken de huisartsenpost bezochten; hierin stonden de belangen en ervaringen van de gebruikers centraal. Uitkomsten werden uitgedrukt in een impactfactor: belangscore x ervaringsscore.
Resultaten: Voor geen enkele kwaliteitsindicator gold dat er een hoog belang aan werd toegekend in combinatie met een negatieve ervaring. Dat betekent dat de respondenten geen indicaties zagen voor verbetering van de kwaliteit; het gemiddelde rapportcijfer was 8,1. Het grootste belang werd toegekend aan de deskundigheid van de arts, het gevoel serieus genomen te worden, toegankelijkheid voor mensen die slecht ter been zijn, en het beschikbaar zijn van geautomatiseerde patiëntgegevens. Een relatief negatieve ervaring was er met de inwilliging van verzoeken om een huisbezoek.
Conclusie: Over het algemeen is men tevreden over de huisartsenpost: aan de eisen van de patiënt ten aanzien van spoedeisende hulp wordt voldaan.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen