Richtlijn

Gedeeltelijke herziening NHG-Standaard Psoriasis

Gepubliceerd
19 december 2023
In de herziene NHG-Standaard Psoriasis heeft behandeling met ontschilferingsmiddelen een prominentere plek gekregen. Verder heeft de werkgroep wijzigingen aangebracht in de verwijscriteria bij artritis en in de aandachtspunten bij tweedelijnsmedicatie.