Wetenschap

Gedragsactivatie door de POH-ggz voor ouderen met depressieve klachten

Gepubliceerd
30 april 2024
Depressieve klachten bij ouderen blijven vaak onopgemerkt en onbehandeld. Hoewel eerdere onderzoeken veelbelovende resultaten laten zien voor gedragsactivatie als onderdeel van collaborative care, is er nog geen onderzoek naar de effecten van gedragsactivatie als op zichzelf staande interventie voor depressieve ouderen in de huisartsenpraktijk. In dit onderzoek vonden we dat gedragsactivatie, uitgevoerd door de POH-ggz, leidde tot een snellere afname van depressieve klachten dan gebruikelijke zorg in de huisartsenpraktijk. Gedragsactivatie door de POH-ggz verlaagt de drempel tot effectieve psychologische zorg voor ouderen met depressieve klachten.