Nieuws

Geef ook milde rokers stopadvies

Gepubliceerd
30 april 2014
Huisartsen blijken geneigd te zijn om milde rokers ook milder te wijzen op het belang van stoppen met roken dan zware rokers. Bovendien blijkt dat de Nederlandse huisarts het roken bij meer dan driekwart van de patiënten niet aanstipt tijdens het spreekuur. In Groot-Brittannië is hier meer aandacht voor, zo blijkt uit Nederlands-Brits onderzoek.
Maastrichtse en Londense onderzoekers concluderen dit na analyse van twee nationale enquêtes, uitgevoerd in Nederland en Engeland (februari 2010-december 2011). In totaal vroegen zij 7734 Nederlandse en 10.383 Engelse rokers > 16 jaar die het afgelopen jaar bij de huisarts waren geweest, of die hen had gewezen op het belang van stoppen met roken.
In Nederland bleek 22,6% (95%-BI 21,5 tot 23,7) van de rokers dit advies te hebben meegekregen, tegenover 58,9% (95%-BI 57,6 tot 60,2) van de Engelse rokers. Opvallend genoeg kwam het rookgedrag in beide landen minder vaak ter sprake bij milde rokers (
Een mogelijke verklaring van het verschil tussen de Nederlandse en Engelse huisartsen zien de auteurs in de goede en goedkope infrastructuur, waarvan Engelse rokers gebruik kunnen maken als ze willen stoppen met roken. Nederlandse huisartsen en rokers worden hierin minder goed gefaciliteerd. Een stopadvies van de huisarts blijkt echter een belangrijke drijfveer om te besluiten met roken op te houden. Des te meer reden om dit advies bij elk consult aan iedere roker mee te geven.
Marissa Scherptong-Engbers

Literatuur

  • 1.Kotz D, et al. Light smokers are less likely to receive advice to quit from their GP than moderate-to-heavy smokers: a comparison of national survey data from the Netherlands and England. Eur J Gen Pract 2013;19:99-105.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen