Nieuws

Geen effect van geïntegreerd diseasemanagement bij COPD

Gepubliceerd
4 februari 2015
COPD wordt gekarakteriseerd door exacerbaties, fluctuerende symptomen en beperkingen. Geïntegreerd diseasemanagement door huisarts, praktijkondersteuner en fysiotherapeut zou verbetering van deze klachten kunnen geven. Recent onderzoek toont echter aan dat het de kwaliteit van leven en ziektelast niet verbetert.
Nederlandse onderzoekers evalueerden tussen 2010 en 2014 de effectiviteit van geïntegreerd diseasemanagement bij COPD-patiënten in huisartsenpraktijken rond Leiden en Den Haag. Huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten van de patiënten in de interventiegroep (n = 554) kregen een tweedaagse training. Hierin kwamen onder meer uitvoering en interpretatie van spirometrie, het vaststellen van ziektelast, motiverende gespreksvoering, leefstijladviezen en het persoonlijk actieplan voor exacerbaties aan bod. De praktijken implementeerden naar eigen inzicht die elementen die nog niet in hun dagelijkse werkwijze waren ingebed. De controlegroep (n = 532) kreeg standaardzorg. Patiënten werden gedurende 24 maanden gevolgd.
Er was na 24 maanden geen verschil tussen beide groepen in ziektegerelateerde kwaliteit van leven (CCQ), ziekenhuisopnames, aantal exacerbaties, mate van dyspnoe (MRC), rookgedrag en fysieke activiteit.
Wel beoordeelden de patiënten in de interventiegroep de follow-up en coördinatie van zorg als beter.
Deze resultaten contrasteren met de conclusies van een vorig jaar verschenen Cochrane-review (zie pagina 111). Een mogelijke verklaring is dat de zorg voor COPD-patiënten in de Nederlandse huisartsenpraktijk ook zonder deze interventie al zeer goed is. Tegelijkertijd met het onderzoek werd namelijk de ketenzorg COPD op brede schaal in Nederland geïmplementeerd, waardoor integratie van zorg ook in de controlegroep waarschijnlijk zeer goed verliep.
Vivianne Sloeserwij

Literatuur

  • 1.Kruis AL, et al. Effectiveness of integrated disease management for primary care chronic obstructive pulmonary disease patients: results of cluster randomised trial. BMJ 2014;349:g5392.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen