Nieuws

Geen fysiotherapie bij kinderen met obstipatie

Datum
16 maart 2020
In de NHG-Standaard Obstipatie staat het advies, zonder referentie, dat de huisarts bij kinderen met obstipatie kan verwijzen naar een fysiotherapeut met specifieke deskundigheid als hij twijfelt aan de juiste uitvoering van de toilettraining of de perstechniek. In een recent onderzoek wordt voor dit advies echter geen bewijs gevonden.