Nieuws

Geen NSAID’s voor hartpatiënten!

Gepubliceerd
29 september 2015
‘Huisartsen doen er goed aan hun patiënten met hart- en vaatziekten af te raden om NSAID’s te gebruiken, vooral patiënten die recent een hartinfarct hebben doorgemaakt.’ Tot dit dwingende advies komen Campbell en Moliterno in een editorial in de JAMA. Zij baseren zich hierbij op Deens onderzoek naar de risico’s van NSAID’s bij patiënten die met bloedverdunners worden behandeld na een myocardinfarct.
De onderzoekers wilden het bloedingsrisico en het risico op een cardiovasculair event vaststellen bij patiënten die na een hartinfarct, naast een coumarine of een thrombocytenagregatieremmer, een NSAID kregen. Ze gebruikten een nationaal register waarin ruim 62.000 patiënten zijn opgenomen die tussen 2000 en 2011 een hartinfarct hadden doorgemaakt. Van al deze patiënten werd ook het medicatiegebruik geregistreerd.
Van alle geregistreerde patiënten had 34% minimaal één NSAID-voorschrift ontvangen. De kans op een ernstige bloeding bij NSAID-gebruik was 4,2% per jaar en was ongeveer 2 maal zo hoog als bij niet-gebruikers. De kans op een cardiovasculair event bij NSAID-gebruikers was 11,2% per jaar en dit was 40% hoger dan bij niet-gebruikers. De bloedings- en cardiovasculaire risico’s waren onafhankelijk van de duur van het gebruik, het type NSAID en de soort antistolling. Opvallend was dat al enkele dagen na de start met de NSAID het risico op deze bijwerkingen was gestegen.
Omdat het hier om een observationeel onderzoek gaat, moeten we de resultaten met enige voorzichtigheid interpreteren. Toch is dit niet het enige onderzoek dat aantoont dat NSAID’s de kans op ernstige bijwerkingen vergroten bij patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico. Opvallend is dat NSAID’s, ondanks bestaande Deense richtlijnen, zeer frequent voorgeschreven worden aan hartpatiënten. Mogelijk ontloopt de Nederlandse situatie de Deense niet veel. Daar komt bij dat in Nederland, in tegenstelling tot Denemarken, alle NSAID’s nog steeds vrij verkrijgbaar zijn. Strengere regulering van voorschrijvers én overheid op dit punt lijkt noodzakelijk, zodat hartpatiënten geen onnodig risico lopen.
Bèr Pleumeekers

Literatuur

  • 1.Schjerning Olsen AM, et al. Association of NSAID use with risk of bleeding and cardiovascular events in patients receiving antithrombotic therapy after myocardial infarction. JAMA 2015;313:805-14.
  • 2.Campbell CL, et al. Potential hazards of adding nonsteroidal anti-inflammatory drugs to antithrombotic therapy after myocardial infarction. Time for more than a gut check. JAMA 2015;313:801-2.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen