Nieuws

Geen postpartumdepressie bij nieuwe vaders

Gepubliceerd
10 maart 2007

Zouden vaders ook een postpartumdepressie kunnen hebben? Vader worden is immers een belangrijke verandering die de psychische gesteldheid kan beïnvloeden. Toch verwijzen dokters nieuwe vaders niet vaak vanwege psychische klachten, zo blijkt uit een Deens onderzoek. De onderzoekers bepaalden bij jonge ouders de kans op een (poli)klinische verwijzing voor een psychische stoornis in de eerste 12 maanden na de geboorte van hun eerste kind. Ze vergeleken het risico van verwijzing van deze ouders met dat van ouders die 12 maanden eerder een kind hadden gekregen. Tussen 1973 en 2005 kregen 630.373 vrouwen en 547.431 mannen voor het eerst een kind. In het eerste jaar na de geboorte werden 1171 vrouwen en 658 mannen opgenomen vanwege een psychische stoornis. Moeders hadden een verhoogde kans op ziekenhuisopname in de eerste 3 maanden na de geboorte (prevalentie: 1,03 per 1000 geboortes) met het hoogste risico 2-3 weken na de geboorte (RR 7,31; 95%-BI 5,44 - 9,81). Belangrijkste opnameredenen waren depressie, bipolaire stoornis en schizofrenie. Vaders hadden geen verhoogde kans op ziekenhuisopname postpartum. Integendeel, deze risico’s waren de eerste weken zelfs lager, met een significant lager risico 2-3 weken postpartum (RR 0,50; 95%-BI 0,26-0,95). Voor poliklinische verwijzingen gold dezelfde trend: moeders hebben het hoogste risico 2-3 weken na de geboorte (RR 2,67; 95%-BI 1,99-3,59) en vaders hebben geen verhoogd risico. Tijdens de zwangerschapsperiode bestond bij mannen én vrouwen een verlaagde kans op zowel opname als poliklinische verwijzing. Helaas is in dit onderzoek uitsluitend gekeken naar (poli)klinische verwijzingen. Wat wij als huisarts mogelijk zien aan klachten, komt niet aan de orde. Toch laat dit onderzoek zien dat psychische stoornissen bij nieuwe vaders niet vaker voorkomen en dat we bij nieuwe moeders juist op onze hoede moeten zijn in de eerste drie maanden postpartum, vooral in de tweede en derde week. Moeten we juist dán (nog) eens beschuit met muisjes gaan eten? (LF)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen