Nieuws

Geen prednison bij acute netelroos

Gepubliceerd
21 juni 2017

Jeuk door netelroos (urticaria) is een vervelende dermatologische klacht. Huisartsen geven soms prednison met het idee dat de patiënt er dan sneller vanaf is. Recent onderzoek toont echter aan dat prednison bij netelroos niet zoveel zin heeft.

Franse onderzoekers includeerden 100 patiënten die de eerste hulp bezochten met acute urticaria. Zij sloten patiënten met angio-oedeem of anafylaxie uit. De onderzoekers verdeelden de patiënten willekeurig over twee groepen. Een groep kreeg 5 dagen levocetirizine (5 mg oraal eenmaal daags) plus 4 dagen prednison (40 mg oraal eenmaal daags) en de andere groep kreeg 5 dagen levocetirizine plus placebo. De primaire uitkomstmaat was jeuk op een schaal van 0 tot 10. Daarnaast keken de onderzoekers naar het verdwijnen van de urticaria en bijwerkingen. De jeuk was na twee dagen verdwenen bij 62% van de patiënten die prednison kregen en bij 76% van de patiënten die alleen levocetirizine kregen (verschil: -14%; 95%-BI -31% tot 4%). Door de toevoeging van prednison verdween de urticaria niet sneller (verschil na twee dagen: -8%; 95%-BI -25% tot 9%). Ook bijwerkingen (moeheid, slapeloosheid, dyspepsie) kwamen niet vaker voor na toevoeging van prednison (14% versus 14%).

Dit onderzoek maakt duidelijk dat het toevoegen van prednison niet effectiever is dan een antihistaminicum alleen bij ongecompliceerde acute urticaria. Patiënten in dit onderzoek bezochten de eerste hulp mogelijk met iets ernstiger klachten dan patiënten in de huisartsenpraktijk. Het is waarschijnlijk dat het toevoegen van prednison in de huisartsenpopulatie nog minder nut heeft dan in dit onderzoek. Daarmee ondersteunt het onderzoek de NHG Farmacotherapeutische richtlijn Urticaria: geef alleen prednison bij angio-oedeem of als lokale middelen en de hoogste dosering antihistaminicum niet werken! 

Barniol C, et al. Levocetirizine and prednisone are not superior to levocetirizine alone for the treatment of acute urticaria. A randomized double-blind clinical trial. Ann Emerg Med 2017 May 2 [Epub ahead of print].

 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen