Nieuws

Geen preventie kanker door vitamine D

Gepubliceerd
18 januari 2018

In vitro-onderzoek suggereert dat vitamine D maligne nieuwvormingen tegengaat, maar epidemiologisch onderzoek laat tegenstrijdige resultaten zien. Een internationale onderzoeksgroep ging na of dragerschap van een viertal nucleotide polymorfismen, waarvan bekend is dat ze coderen voor eiwitten die betrokken zijn bij het vitamine-D-metabolisme en de vitamine-D-spiegel verlagen, van invloed zijn op de kans op enkele veelvoorkomende kankersoorten. Dat bleek niet het geval.

De gegevens kwamen uit enkele grote databases van onderzoeksgroepen die de genetische oorzaken van tumoren in kaart proberen te brengen. Het betrof 22.898 mensen met prostaatkanker, 15.748 met borstkanker, 12.537 met longkanker en 11.488 gevallen van darmkanker. Mensen met ovariumkanker, alvleesklierkanker en neuroblastoom waren met hooguit enkele duizenden vertegenwoordigd. De controlegroep betrof gegevens van ruim 84.000 mensen zonder tumoren. De vier polymorfismen worden op basis van eerdere onderzoeksgegevens ieder verantwoordelijk gehouden voor circa 1% van de variatie in de concentratie 25-hydroxyvitamine D. Gecombineerd voorkomen verklaart 5% van de variatie.

De onderzoekers berekenden dat iedere genetisch veroorzaakte toename van de concentratie 25-hydroxyvitamine D met 25 nmol/L resulteert in een relatief risico van 0,92 op darmkanker, 1,05 op borstkanker, 0,89 op prostaatkanker en 1,03 op longkanker. Geen van deze resultaten is statistisch significant.

Omdat genetische aberraties via meiose at random over de populatie verdeeld zijn, wordt de onderzoeksopzet weinig gevoelig geacht voor bias. Dit in tegenstelling tot andere vormen van observationeel onderzoek. De onderzoekers stellen dan ook dat grootschalige vitamine-D-suppletie niet kan worden gepropageerd ter preventie van kanker. Overigens is de discussie hiermee niet beslecht. In een ingezonden brief naar aanleiding van de publicatie wordt gesteld dat de genetische invloed op de vitamine-D-spiegel sowieso te gering is om een positief verband te kunnen vinden.

Dimitrapoulou VI, et al. Circulating vitamin D concentration and the risk of seven cancers: Mendelian randomisation study. BMJ 2017;359:j4761.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen