Nieuws

Geen screening op hepatitis B en C, wel case finding

Gepubliceerd
23 februari 2017

Onlangs bracht de Gezondheidsraad een advies over de wenselijkheid van een landelijke screening op hepatitis B (HBV) en hepatitis C (HCV) in Nederland uit. De prevalentie van HBV en HCV in de Nederlandse bevolking is te laag (0,1-0,4%) en 80% van de geïnfecteerden ontwikkelt geen complicaties. De Gezondheidsraad concludeert dat de opbrengst van gezondheidswinst door een landelijke screening te laag is. De Gezondheidsraad geeft wel aanbevelingen om de opsporing te verbeteren.

In Nederland zijn naar schatting 40.000 patiënten met hepatitis B en 28.000 met hepatitis C. Een aanzienlijk deel hiervan is niet gediagnosticeerd met deze aandoening. De mogelijke gevolgen van niet-behandelde hepatitis B en C zijn levercirrose en hepatocellulaircarcinoom. Een landelijke screening kan mogelijk de niet-opgespoorde patiënten met HBV en HCV wel diagnosticeren en door de daaruit voortvloeiende behandeling complicaties voorkomen. 

De Gezondheidsraad vindt de opbrengst van gezondheidswinst door een landelijke screening te laag. Wel adviseert de gezondheidsraad case finding bij risicogroepen. Dit zijn eerste generatie immigranten uit HBV- en HCV-endemische landen, (ooit) regelmatig  injecterende drugsgebruikers, mannen die seks hebben met mannen, medewerkers in de gezondheidszorg en asielzoekers. De Gezondheidsraad wijst de huisarts aan voor het aanbieden van screening bij de eerste generatie immigranten. De overige risicogroepen vallen onder verantwoordelijkheid van de behandelende instelling.

Het advies van de Gezondheidsraad is conform de huidige werkwijze van de huisarts. Het aanbieden van screening aan de eerste generatie immigranten door de huisarts wordt al aanbevolen in de NHG-standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen.

Gezondheidsraad. Screening van risicogroepen op hepatitis B en C. Den Haag: Gezondheidsraad, 2016.
NHG-Werkgroep Virushepatitis en andere leveraandoeningen. NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen (derde herziening). Huisarts Wet 2016;59(3):108-19.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen