Nieuws

Gehoor voor het gehoor

Gepubliceerd
10 december 2003

De Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) bepleit in zijn recente Advies Gehooronderzoek meer aandacht voor preventie van gehoorverlies bij jongeren en tijdige opsporing van slechthorendheid bij ouderen. Zo'n 10% van de bevolking (met name ouderen) lijdt in meerdere of mindere mate aan gehoorverlies. De incidentie van arbeidsgerelateerd gehoorverlies neemt af, al is het in de bouw nog steeds de meest frequente beroepsziekte. Het gehooronderzoek in Nederland is vooral fundamenteel en klinisch georiënteerd en vindt – versnipperd – plaats in universitaire medische centra. Primaire preventie van gehoorschade zou zich vooral moeten richten op manieren om het risicogedrag van jongeren (muziek) te beïnvloeden, ook al zijn de langetermijneffecten van blootstelling gedurende een beperkt aantal jaren niet bekend. Secundaire preventie bij ouderen (55- plussers) in de vorm van screening wordt zinvol geacht, maar niet nadat nader onderzoek heeft plaatsgevonden naar de te verwachten respons, hoog-risicogroepen en naar de weerstand tegen het dragen van een hoortoestel. Misschien is dit laatste wel de belangrijkste reden waarom relatief weinig ouderen zich met hun gehoorproblemen bij huisartsen melden. Of zouden ouderen het soms prettig vinden niet altijd meer alles te hoeven horen? (FS)

Literatuur

  • 0.Raad voor Gezondheidsonderzoek. Advies Gehooronderzoek. Den Haag: RGO, 2003.
  • 0.http://www.rgo.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen