Nieuws

Geneeskundestudent moet vaker naar de huisarts

Gepubliceerd
2 november 2017
In het Verenigd Koninkrijk is het streven ten minste 50% van de basisartsen de huisartsopleiding te laten volgen. Dat percentage wordt momenteel bij lange na niet gehaald en vertoont zelfs een dalende tendens. Men broedt dan ook op maatregelen die de belangstelling voor de huisartsgeneeskunde kunnen vergroten. Opmerkelijk is dat het studentendeel dat voor de huisartsopleiding kiest per medische faculteit uiteenloopt van 7 tot 30%. Uit onderzoek blijkt dat dat samenhangt met de aandacht voor huisartsgeneeskunde in de basisopleiding.
Onderzoekers inventariseerden onder alle Britse faculteiten het aantal dagdelen dat in het basiscurriculum aan studenten die in 2007 en 2008 startten, aan huisartsengeneeskunde werd gespendeerd. Ze maakten daarbij onderscheid tussen klinisch huisartsgeneeskundig onderwijs, bijvoorbeeld in een praktijk met direct patiëntencontact, en niet-klinisch onderwijs, zoals groepsonderwijs verzorgd door een huisarts op de faculteit. Daarnaast werden gegevens over de carrièrekeus van kersverse basisartsen in 2014 en 2015 verzameld.
De auteurs vonden een significante correlatie tussen hoeveelheid klinisch huisartsgeneeskundig onderwijs in de basisopleiding en de keus voor een huisartsencarrière. Als ook niet-klinisch onderwijs werd meegerekend, worden de correlaties wat zwakker en niet significant.
Theoretisch kan de correlatie niet causaal zijn en kunnen studenten met interesse in huisartsenwerk een medische faculteit kiezen met veel aandacht voor huisartsengeneeskunde, maar de auteurs achten dit onwaarschijnlijk. Ze stellen daarom voor om in de basisopleiding veel ruimere mogelijkheden voor stages in huisartsenpraktijken te creëren.
Tjerk Wiersma

Literatuur

  • 1.Alberti H, et al. Exposure of undergraduates to authentic GP teaching and subsequent entry to GP teaching and subsequent entry to GP training: a quantitativestudy of UK medical schools. Br J Gen Pract 2017;67:e248-e252.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.