Wetenschap

Geneeskundige zorg buiten kantooruren in Almere

Gepubliceerd
10 november 2000

Samenvatting

Doel: Inzicht krijgen in het patiëntenaanbod buiten kantooruren in Almere aan de verschillende voorzieningen, de verdeling daarvan over de eerste en de tweede lijn, en de mate van spoed en delegeerbaarheid.
Methode: Gedurende drie weken werden 3284 patiëntencontacten met de huisarts, de eerstelijns-EHBO-posten, de SEH van het ziekenhuis en de GGD geregistreerd.
Resultaten: De eerste lijn ving 94% van het niet-traumatische aanbod op, de SEH 3% en de GGD 3%. Van de traumatische problemen werd 64% in de eerste lijn opgevangen (23% huisarts, 41% EHBO-post). Op de EHBO-posten werd 49% zelfstandig door de verpleegkundige afgehandeld. Een aanzienlijk deel (31% ) van de patiënten met een trauma maakte direct gebruik van de SEH. Het SEH-personeel was van oordeel dat 71% van de zelfverwijzers geen indicatie had voor specialistische behandeling. De huisartsen oordeelden dat 31 % van hun contacten had kunnen wachten tot de normale werkdag en dat 35% gedelegeerd had kunnen worden.
Conclusie: Mogelijk kan een centrale huisartsenpost in de buurt van het ziekenhuis de herkenbaarheid van de huisarts vergroten, en kan zijn werklast worden verminderd door een betere selectie en delegatie van taken.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen