Wetenschap

Geneesmiddelen in de visitetas - waar is de evidence?

Gepubliceerd
10 november 2000

Samenvatting

Vraagstelling: Aanbevelingen voor de geneesmiddeleninhoud van de visitetas lijken vooral op empirie en consensus te berusten. Voor welke geneesmiddelen is aangetoond dat een zo spoedig mogelijke toediening bij een acute aandoening effectief is?
Methode: Literatuuronderzoek in Medline, Huisarts en Wetenschap, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Cochrane Library en Geneesmiddelenbulletin.
Resultaten: Er werden 17 gerandomiseerde trials en systematische overzichten gevonden; deze hadden betrekking op acetylsalicylzuur bij acuut myocardinfarct en instabiele angina pectoris (bij beide aandoeningen effectief), nitraten en furosemide bij acuut hartfalen (nitraten lijken effectiever), β2-sympaticomimetica en ipratropiumbromide bij een astmaexacerbatie (toediening β2-sympaticomimetica via aërosol en voorzetkamer minstens zo effectief als via verneveling; toevoeging ipratropiumbromide heeft vooral bij ernstige aanvallen enige meerwaarde) en NSAID's bij niersteenkolieken ( effectief).
Conclusie: Voor de effectiviteit (bij acute aandoeningen) van de meeste voor de visitetas aanbevolen geneesmiddelen biedt de literatuur geen wetenschappelijke bewijskracht.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen