Wetenschap

Geneesmiddelen met een risico voor de waterkwaliteit

Geneesmiddelengebruik blijft onherroepelijk leiden tot duurzaamheidskwesties, waaronder uitscheiding van medicijnresten via de riolering naar het oppervlaktewater en de daarmee samenhangende belasting van het watermilieu. Het vergroenen van farmaceutische zorg is daarom, naast leveringszekerheid van geneesmiddelen en beperken van zorgkosten, een belangrijk thema op weg naar een duurzame zorg. Ook voorschrijvers en gebruikers in de keten zijn nodig om de belasting van medicijnresten op het watermilieu te reduceren. Welke ruimte is er voor groene keuzes bij het wettelijk recht op de best beschikbare zorg? In deze beschouwing bespreken we ontwikkelingen in de verduurzaming van de waterketen en de rol van de huisarts in deze verduurzaming.