Nieuws

Generieke geneesmiddelensubstitutie vermindert therapietrouw

Gepubliceerd
3 mei 2013
Het overgrote deel van de huidige prescripties is generiek, maar kost slechts een fractie van de totale kosten aan geneesmiddelen. Helaas kleeft er naast het economische voordeel een bezwaar aan het gebruik van generieke geneesmiddelen en dat is de therapietrouw. Amerikaanse onderzoekers vonden dat trouwe medicatie-inname negatief wordt beïnvloed door de vele verschillende verschijningsvormen van generieke medicatie.
In een retrospectief case-control-onderzoek werd gekeken of verandering van het uiterlijk van een tablet in kleur of vorm invloed had op de therapietrouw. Aan de hand van een database van afleverreceptuur van apotheken bekeken de onderzoekers specifiek anti-epileptica die geleverd waren in de periode van 2002 tot 2006. De cases (n = 11.472) betroffen patiënten die niet therapietrouw waren, gedefinieerd als 5 dagen vertraging in het ophalen van hun herhaalrecept; de controls (n = 50.050) waren de therapietrouwe patiënten. Vervolgens werd geanalyseerd of in de eerdere afleveringen van medicatieverstrekking tabletten met een ander uiterlijk waren geleverd. De voorgeschreven anti-epileptica bleken maar liefst 37 verschillende kleuren en 4 verschillende vormen te hebben. Van de therapieontrouwe patiënten bleek 1,2% een andere kleur tablet te hebben gekregen tegen 0,97% van de controlepatiënten (OR 1,27; 95%-BI 1,04-1,55). De therapieontrouwe patiënten ontvingen ook vaker een tablet in andere vorm: 0,16% versus 0,11 % (OR 1,47; 95%-BI 0,85-2,54). Daarnaast was de bereidheid van patiënten om hun medicatie op de juiste tijden op te blijven halen verminderd in de subgroep van patiënten met de diagnose epilepsie (OR 1,53; 95%-BI 1,07-2,18).
Het preferentiebeleid van zorgverzekeraars stelt apothekers verplicht het goedkoopste middel aan de patiënt te verstrekken. Ook uit dit onderzoek valt af te leiden dat het uiterlijk van medicatie grote consequenties voor de therapietrouw kan hebben. Weeg daarom per patiënt af of substitutie naar het goedkoopste alternatief wel zo verstandig is.
Maurits Vinkers

Literatuur

  • 1.Kesselheim AS, et al. Variations in pill appearance of antiepileptic drugs and the risk of nonadherence. JAMA Intern Med 2013;173:202-8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen