Nieuws

Generieke middelen effectiever dan merkmiddelen

Gepubliceerd
3 december 2014
Sommige patiёnten hechten aan merkgeneesmiddelen, omdat ze menen dat goedkopere generieke middelen minder goed werken of meer bijwerkingen hebben. Artsen daarentegen geloven doorgaans dat beide soorten uitwisselbaar zijn. Die gedachte ligt ten grondslag aan het preferentiebeleid, waarbij de voorkeur uitgaat naar het middel met de laagste prijs. Amerikaanse onderzoekers toonden aan dat het voorschrijven van generieke middelen ook klinische voordelen heeft.
Gagne et al. identificeerden ruim 90.000 Medicare-verzekerden ≥ 65 jaar die tussen 2006 en 2008 startten met simvastatine, pravastatine of lovastatine. Prescripties van atorvastatine en rosuvastatine werden niet meegenomen, omdat van die middelen indertijd geen generieke varianten op de markt waren. Eindpunten waren de berekende adherentie aan de medicatie, in het eerste jaar na start van de medicatie (uitgedrukt in percentage dagen dat het voorgeschreven middel was ingenomen) en ziekenhuisopname in verband met een acuut coronair syndroom (ACS) of beroerte, vermeerderd met sterfte (ongeacht de oorzaak).
Van de geїdentificeerde patiёnten blijkt 93% een generiek middel en 7% een merkmiddel te krijgen. De adherentie bedraagt 7% in de eerste en 71% in de tweede groep (p &lt 0,001). Het klinisch eindpunt van ziekenhuisopname voor ACS of beroerte vermeerderd met sterfte ligt 8% lager in de generieke groep (95%-BI 0,86 tot 0,99), hetgeen correspondeert met 1,53 minder gevallen van deze narigheid per 100 patiёntjaren (95%-BI 0,19 tot 2,69).
De onderzoekers schrijven hun bevindingen toe aan prijsverschillen en het feit dat patiёnten voor merkmiddelen meer bijbetalen. Vraag is uiteraard of de resultaten generaliseerbaar zijn voor de Nederlandse situatie. De prijsverschillen tussen statines van het oorspronkelijke merk en generieke varianten zijn de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen. Anderzijds zijn ze niet geheel verdwenen en komen geneesmiddelenkosten bij ons voor rekening van het steeds hoger eigen risico. Voor wie op safe wil spelen, luidt het devies dan ook: goedkoop is beslist geen duurkoop.
Tjerk Wiersma

Literatuur

  • 1.Gagne JJ, et al. Comparative effectiveness of generic and brand-name statins on patient outcomes. A cohort study. Ann Intern Med 2014;161:400-7.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen