Nieuws

Geriatrieboek geen naslagwerk

Gepubliceerd
11 december 2009

Doelgroep Dit boek is geschreven om studenten geneeskunde de essentiële kenmerken van de medische zorg voor ouderen met complexe gezondheidszorgproblemen bij te brengen. De redactie denkt dat ook anderen veel relevante kennis uit het boek kunnen putten, zoals aios. Dat is ongetwijfeld waar, maar ik zou het aios huisartsgeneeskunde niet direct aanraden omdat het boek als naslagwerk niet voldoet. De auteurs behandelen de NHG-Standaarden onvoldoende en gebruiken ze niet als voorbeeld, maar verwijzen er slechts naar in enkele hoofdstukken. Een begrijpelijke keuze, want de auteurs zijn merendeels klinisch geriaters. Onder hen is slechts één huisarts, terwijl de huisarts bij uitstek de geriatrische zorg in de eerste lijn tot zijn taken rekent. Inhoud Het boek behandelt de meest voorkomende en kenmerkende problemen van geriatrische patiënten met meervoudige ziektelast en (dreigend) verlies van zelfstandig functioneren op een of meer domeinen, zoals cognitie, mobiliteit, continentie, zelfredzaamheid of sociaal gedrag. De focus is gericht op medische diagnostiek en therapie, minder op begeleiding en zorg, en nauwelijks op welzijn en kwaliteit van leven. De auteurs verantwoorden nergens de keuze voor de 27 hoofdstukken. Ze behandelen de meest voorkomende ziektebeelden bij geriatrische patiënten zoals delier, vallen, gewichtsverlies, functieverlies, vergeetachtigheid, plasproblemen, duizeligheid, agressie, angst, en bijwerkingen van medicatie. Ik mis een algemeen hoofdstuk met epidemiologische gegevens van de meest voorkomende problemen bij oudere vrouwen en mannen van verschillende leeftijd, alsmede een overzicht van de definities van de in de geriatrie gehanteerde begrippen als multipele morbiditeit en frailty. Ze worden wel terloops behandeld. Oordeel De hoofdstukken zijn vrijwel allemaal het lezen waard. Elk hoofdstuk gaat uit van een patiëntencasus waarna de doelstellingen van het hoofdstuk worden geformuleerd. Ze hebben een vergelijkbaar stramien, maar de structuur en het aantal vragen varieert en de formulering betreffende hetzelfde domein verschilt ook. Leuk zijn de in de meeste hoofdstukken voorkomende zoekopdrachten, hints en discussievragen en de inbreng van studenten die de twee inleidende essays hebben geschreven. Ook de dvd is aardig om te bekijken en instructief. Betty Meyboom-de Jong

Waardering ***

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen